"Coronavaccin veilig en werkzaam bij kinderen van 5 tot 11 jaar", maar lang niet zeker of we hen ook zullen vaccineren

Het coronavaccin van Pfizer/Biontech is ook veilig en werkzaam bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Dat beweert het bedrijf op basis van een eigen studie. Of we ook effectief kinderen zullen vaccineren, hangt af van het Europese gezondheidsagentschap. Maar het is lang niet zeker dat het ook zal gebeuren in ons land, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Aan de studie namen bijna 2.300 kinderen van 5 tot  11 jaar deel. Twee derde kreeg, gespreid over 3 weken, 2 dosissen van 10 microgram van het vaccin toegediend. De andere groep kreeg een placebo.

Uit de resultaten blijkt dat de kinderen die het vaccin kregen, evenveel antilichamen tegen het coronavirus ontwikkelden als oudere kinderen en jongvolwassenen. En dat ondanks het feit dat ze een veel lichtere dosis van het vaccin kregen (oudere kinderen en volwassenen krijgen normaal een dosis van 30 microgram). Dat de kinderen een lagere dosis kregen toegediend, komt omdat hun immuunsysteem sneller reageert dan dat van volwassenen.    

De kinderen in de studie hadden ook minder last van nevenwerkingen dan jongvolwassenen in een gelijkaardige studie. Wat het bedrijf doet besluiten dat het vaccin voor kinderen van 5 tot 11 jaar veilig en werkzaam is.

Pfizer/Biontech wil de resultaten van de studie voorleggen aan de Amerikaanse en Europese gezondheidsautoriteiten, in de hoop dat die het gebruik van het vaccin bij die leeftijdsgroep zal goedkeuren. 

Geen verrassing dat vaccin werkt

Voor viroloog Steven Van Gucht is het geen verrassing dat het coronavaccin van Pfizer/Biontech ook bij jonge kinderen goed lijkt te werken. "Kinderen hebben een immuunsysteem dat net als hun hersenen soepel is en snel leert", legt Van Gucht uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. "De meeste vaccins, zoals tegen mazelen of polio, worden ook toegediend aan jonge kinderen.  Bij hen hebben vaccins doorgaans het meest succes."   

Kinderen hebben een immuunsysteem dat net als hun hersenen soepel is en snel leert

Viroloog Steven Van Gucht, Sciensano

Hij wijst erop dat jonge kinderen in heel uitzonderlijke omstandigheden nu al een coronavaccin krijgen. Dat gebeurt uitsluitend op voorschrift van een arts, als het kind een zwakke gezondheid heeft of een bepaalde ontwikkelingsstoornis. 

Beluister hier wat viroloog Steven Van Gucht over het toedienen van het vaccin bij jonge kinderen te zeggen had in "De wereld vandaag":

Gaan we nu ook kinderen beginnen te vaccineren?

Ons land heeft nog geen standpunt ingenomen over het gebruik van het coronavaccin bij kinderen jonger dan 12 jaar. De Hoge Gezondheidsraad moet daarvoor een advies geven en baseert zich daarvoor op het Europese geneesmiddelenbureau EMA.   

Toch ziet Van Gucht niet meteen de noodzaak om alle kinderen jonger dan 12 jaar tegen het coronavirus te vaccineren. En hij betwijfelt ook of onze Hoge Gezondheidsraad dat advies zal geven. "Jonge kinderen worden nauwelijks ziek van het coronavirus. Zelf hebben ze dus niet zoveel voordeel van het vaccin. Als je hen vaccineert, dan doe je dat eigenlijk voor de maatschappij: om sneller groepsimmuniteit te bereiken. Maar daar kan je dan weer ethische vragen bij stellen. De Hoge Gezondheidsraad zal al die argumenten in overweging moeten nemen.  Dat het advies dan positief zal zijn, is lang geen uitgemaakte zaak."         

Jonge kinderen worden nauwelijks ziek van het coronavirus. Zelf hebben ze dus niet zoveel voordeel van het vaccin

Viroloog Steven Van Gucht, Sciensano

De ethische vragen waar Van Gucht naar verwijst, hebben onder meer te maken met het feit dat een groot deel van de wereldbevolking nog altijd niet gevaccineerd is. Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat de coronavaccins nu eerst naar armere landen moeten gaan, vooraleer rijkere landen overgaan tot het vaccineren van jonge kinderen.

Volgens Van Gucht zal het overigens nog maanden duren vooraleer het coronavaccin voor jonge kinderen echt beschikbaar wordt. Tegen dan zal het wellicht niet meer nodig zijn om hen te vaccineren. "Heel wat jonge  kinderen zullen al met het virus in contact zijn geweest, waardoor ze vanzelf immuniteit opbouwen. Een grootschalige vaccinatiecampagne is dan ook niet meer nodig", aldus Van Gucht. 

Meest gelezen