Radio 2

Prikactie tegen privatisering publieke sector in Lichtervelde

Het ACV organiseerde in Lichtervelde een eerste prikactie tegen het privatiseringsdecreet dat eind september wordt behandeld in het Vlaams parlement. Daarin wordt voorgesteld om publieke organisaties op te splitsen in afzonderlijke vzw’s en vennootschappen. Heel wat lokale besturen zien dat niet zitten, ook burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) is tegen. “We vrezen dat boekhoudkundige resultaten belangrijker worden dan bewoners en personeel”, aldus de burgemeester. 

De lokale prikactie in Lichtervelde is de eerste in een rij korte acties  met personeel in woonzorgcentra en andere zorginstellingen. “Met dit decreet wordt de deur open gezet voor een uitverkoop van de publieke zorg”, zegt Joris Vanraes, gewestelijke secretatris van ACV Openbare Diensten. “Veel beleidsvoerders zouden wel eens gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid om zo hun begroting wat meer ruimte te geven. Maar gelukkig zien niet alle lokale besturen het op die manier.” 

Winstbejag dreigt mee te spelen

In Woonzorgcentrum ’t Hof van Lichtervelde, waar zo’n 78 bewoners huizen en een 100-tal personeelsleden het WZC en het lokale Dienstencentrum draaiende houden, kwam burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn de actievoerders een hart onder de riem steken. “Het decreet zou toestaan dat woonzorgcentra en zorgbedrijven private partners zouden kunnen aantrekken. Dat betekent een commercialisering en een zeker winstbejag dat zal meespelen. Als publiek lokaal bestuur willen we alles betaalbaar houden voor onze residenten met de broodnodige kwalitatieve verzorging.” 

Kosten en baten in evenwicht houden

Ontzorging past niet in het plaatje in Lichtervelde, daar wil men blijven inzetten op de publieke zorginstelling. “Ik weet wel dat als het misgaat dat gemeente, en daarmee bedoel ik ook alle Lichterveldenaren, hier voor zullen opdraaien. Maar als je een goed team hebt en veel communiceert met de zorginstelling kan je het plaatje van de kosten en de baten mooi in evenwicht houden. En blijft die zorg betaalbaar met de gepaste omkadering.” 

Radio 2

Meest gelezen