SolStock

Huisartsen in Antwerpen kunnen binnenkort met vragen over dementie terecht bij referentiearts

De provincie Antwerpen heeft het meeste aantal mensen met dementie van heel Vlaanderen: het zijn er nu 33.500 en dat aantal zal over 50 jaar verdubbeld zijn. In het nieuwe actieplan dat vandaag is voorgesteld door minister Wouter Beke (CD&V) staat dat er in de Vlaamse provincies op korte termijn een referentiearts komt die gespecialiseerd is in dementie. "Een belangrijke stap vooruit", zegt Jurn Verschraegen, directeur van het Vlaamse Expertisecentrum Dementie in Antwerpen.

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag stelde minister Wouter Beke (CD&V) vandaag zijn dementieplan voor. Daarin staat dat huisartsen binnenkort een beroep kunnen doen op een referentiearts bij vragen over dementie. Dit is een belangrijke stap, zegt Jurn Verschraegen, directeur van het Vlaamse Expertisecentrum Dementie in Antwerpen. "Huisartsen moeten bij een gespecialiseerde collega terechtkunnen, zowel in noodsituaties als bij het stellen van de diagnose."

Crisissituaties voorkomen

"Ik geef u het klassiek voorbeeld van een vrijdagavond: een mantelzorger merkt dat zijn hulpbehoevende partner kwaad en agressief wordt. De mantelzorger belt de huisarts, maar die neemt niet meteen op. Een andere arts, die de situatie nog minder kent, wordt ingeschakeld en die beslist om een spoedopname te doen. Of meer nog, een gedwongen opname in een psychiatrische voorziening. Dat zijn situaties die we kunnen voorkomen als er een referentiearts is. Die kan het juiste advies geven aan de arts om de patiënt en de mantelzorger te ondersteunen."

Sneller diagnosticeren

Ten tweede kan de referentiearts ook de huisarts helpen bij het correct en tijdig diagnosticeren van dementie. "Nu duurt het bij oudere mensen gemiddeld ruim 2,5 jaar vooraleer de juiste diagnose wordt gesteld, en dat is veel te lang", vindt Jurn Verschraegen. "Die periode moet korter, zodat mensen die met vragen zitten sneller geholpen worden."

Op het ogenblik dat het een naam krijgt, weten ze dat het niet aan zichzelf ligt, maar wel aan iets dat misgaat in hun hoofd

Jurn Verschraegen, directeur van het Vlaamse Expertisecentrum Dementie in Antwerpen

"Vaak zijn relatieproblemen een rechtstreeks gevolg van beginnende dementie. Op het ogenblik dat het een naam krijgt, maakt dat het voor mensen duidelijker waarom ze ineens niet meer door één deur kunnen. Dan weten ze dat het niet aan zichzelf ligt, maar wel aan iets dat misgaat in hun hoofd."

Meest gelezen