Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Taliban in Afghanistan verzekeren: meisjes zullen "zo snel als mogelijk" naar middelbare school kunnen terugkeren

Afghaanse meisjes zullen "zo snel als mogelijk" weer naar de middelbare school kunnen gaan. Dat verzekeren de taliban, de extremistische islamistische groepering die midden augustus het land overnam. Vorige week was gebleken dat de taliban enkel jongens en mannelijke leerkrachten opgeroepen hadden bij de heropstart van de middelbare scholen. Of de taliban hun belofte zullen waarmaken, moet nog blijken. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is alvast erg kritisch over de eerste maand van de regeerperiode van de taliban.

Consternatie bij de Afghaanse bevolking en de internationale gemeenschap eind vorige week: bij de heropstart van de Afghaanse middelbare scholen werden in een mededeling van de taliban alleen jongens en mannelijke leerkrachten opgeroepen om naar school te gaan. Meisjes of vrouwen werden niet vermeld. De scholen waren dicht in Afghanistan sinds de machtsovername van de taliban midden augustus.

Consternatie, maar helemaal onverwacht ook weer niet. De taliban banden tijdens hun eerste regeerperiode in Afghanistan (1996-2001) vrouwen volledig uit de maatschappij. Ze mochten niet werken, niet naar school gaan en moesten alles verhullende kledij dragen.

Het lijkt er dus op dat de vrouwen in Afghanistan opnieuw zo'n barre toekomst tegemoet gaan, nadat eerder al was gebleken dat verschillende vrouwen hun job niet meer kunnen of mogen uitoefenen sinds de machtsovername midden augustus.

Maar de taliban laten vandaag verstaan dat meisjes wel degelijk naar school zullen kunnen gaan. "Zo snel als mogelijk", aldus hun woordvoerder. "We zijn de zaken aan het afronden."

Of ze die belofte ook zullen waarmaken, is nog maar de vraag. Intussen hebben de taliban ook enkele nieuwe ministers benoemd, waardoor de regering nu volledig is. Ook daar is geen spoor van vrouwen. Noch van een ministerie van Vrouwenzaken. De taliban hebben dat ministerie vorige week gesloten en vervangen door een ministerie van Deugdzaamheid, een afdeling "voor de verspreiding van deugd en preventie van ondeugd".

Ook van een inclusieve regering of een regering van nationale eenheid, zoals de taliban aanvankelijk aangekondigd of gesuggereerd hadden, is geen sprake. De regering bestaat volledig uit mannen en volledig uit leden van de taliban. Onder hen trouwens veel oudgedienden, wat weinig goeds voorspelt voor een zogenaamde "taliban nieuwe stijl". De woordvoerder van de taliban benadrukt echter dat het om een overgangsregering gaat, die in de toekomst versterkt zou worden. 

Amnesty: "Taliban verspillen geen tijd om mensenrechten te onderdrukken"

De taliban mogen dan wel beloven dat meisjes weer naar school zullen kunnen gaan, het zijn uiteindelijk hun daden die bepalen welke rechten vrouwen in het bijzonder en de Afghaanse bevolking in het algemeen nog zullen hebben. En daarover is mensenrechtenorganisatie Amnesty International weinig hoopvol. De organisatie klaagt aan dat de taliban in Afghanistan "gestaag" de verworvenheden terugdraaien die de afgelopen 20 jaar op het gebied van mensenrechten zijn behaald. Amnesty is zeer bezorgd voor de toekomst.

"In de vijf luttele weken sinds de taliban de controle over Afghanistan overnamen, lieten ze al zien dat ze het beschermen of respecteren van de mensenrechten niet ernstig nemen", zegt Dinushika Dissanayake van de organisatie. "Gezien het heersende klimaat van angst, de slechte mobiele verbindingen in veel gebieden en de opzettelijke internetstoringen, zijn deze bevindingen waarschijnlijk slechts een momentopname van wat er gebeurt", luidt het in de briefing van Amnesty International, de Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) en de Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT). 

Er wordt onder meer gewag gemaakt van het gericht doden van burgers en soldaten die zich hadden overgegeven, het blokkeren van humanitaire voorraden in de Panjshir-vallei en het opnieuw opleggen van beperkingen aan vrouwen en het maatschappelijk middenveld. Ook de vrijheid van meningsuiting is ingeperkt, aldus de organisaties die het hebben over misdrijven volgens het internationaal recht. 

Amnesty Internationaal wil daarom dat de VN-Mensenrechtenraad een onafhankelijk mechanisme opzet met een mandaat voor het documenteren, verzamelen en bewaren van bewijs van misdrijven volgens internationaal recht en andere ernstige mensenrechtenschendingen in heel Afghanistan. "De internationale gemeenschap moet haar morele en politieke verplichtingen nakomen en de mensen niet in de steek laten die hun leven hebben gewijd aan de verdediging van mensenrechten, gendergelijkheid, de rechtsstaat en democratische vrijheden. Ze moeten ze ten koste van alles beschermen", klinkt het.

Sporen van mishandeling door de taliban bij een Afghaanse man.
AFP or licensors

Meest gelezen