Weerman Frank Deboosere helpt misverstand de wereld uit: "Herfst start niet vandaag maar morgen, op 22 september"

Een astronomisch seizoen start niet per definitie op de 21e dag van de maand.  Sterker nog, sinds de invoering van onze huidige kalender is de herfst nog nooit op 21 september begonnen. "Morgen, op 22 september, om 21u21 exact, start de echte astronomische herfst", aldus weerman Frank Deboosere op Radio 1.

Een astronomisch seizoen start niet altijd op de 21e dag van de maand. Nochtans hebben veel mensen het wel zo geleerd op school. Maar dat klopt dus niet. Astronomische seizoenen zijn gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte van de zon. De seizoensverschillen ontstaan door de schuine stand van de as waar de aarde om draait. De astronomische herfst begint wanneer dag en nacht daardoor even lang duren. Dit jaar is dat op 22 september. 

Het is een hardnekkig misverstand dat weerman Frank Deboosere graag de wereld wil uithelpen. Hij benadrukte vanmorgen dan ook tijdens zijn weerpraatje in "De ochtend" op Radio 1 dat vandaag eigenlijk de laatste zomerdag is. "De astronomische herfst begint op 22 september 2021 om 21u21 exact", aldus de weerman. 

Gemakkelijkheidshalve heeft men voor de 21e gekozen
Rita Heyrman, Vereniging Leraars Aardrijkskunde

Heel wat luisteraars van het radioprogramma reageerden verontwaardigd en vroegen zich af waarom dat dan anders aangeleerd wordt op school. Rita Heyrman, voorzitter van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde licht toe: "De herfst start inderdaad op het moment dat de stand van de aarde en de zon ervoor zorgen dat de dag even lang is als de nacht. Dat exacte moment kunnen we nooit op een specifiek dag plaatsen maar gemakkelijkheidshalve heeft men gekozen voor 21 september."

Ook de andere astronomische seizoenen hebben geen vaste data omdat ze afhankelijk zijn van de stand van de zon. Op het ogenblik dat de zon in de loop van maart loodrecht invalt op de evenaar begint de astronomische lente. Dit jaar was dat op 20 maart en niet op 21 maart. De zomer begon dit jaar wel op 21 juni en ook de winter zal starten op de dag dat de meeste mensen het verwachten, op 21 december.

Chris Patteet van Uitgeverij Van In laat weten dat de nieuwste schoolboeken aangepast zijn en dat daarin de juiste informatie zal gegeven worden. "In het handboek "Op verkenning", het meest recente handboek voor wetenschappelijk onderwijs (WO) staat heel duidelijk dat de start van een seizoen astronomisch bepaald wordt. Voor de leerkracht wordt ook duidelijk uitgelegd waar de correcte informatie kan gevonden worden, zodat die het ook op een juiste manier kan aanleren aan de leerlingen."

Herbeluister hier de tussenkomsten van Rita Heyrmans en Chris Patteet in "De ochtend" op Radio 1.

Weerkundige seizoenen

Tot slot zijn er natuurlijk ook nog de weerkundige seizoenen. Die starten altijd op de 1e van de maand: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Daar is een eenvoudige verklaring voor. Voor weerkundigen is het namelijk moeilijk om te werken met seizoenen die niet beginnen op vaste dagen van het jaar. Er werd afgesproken om altijd de 1e van de maand te gebruiken omdat dat makkelijker rekent. 

Voor meer informatie over de seizoenen kan u terecht op de website van weerman Frank Deboosere.

Meest gelezen