Leerlingen van school in Diest protesteren tegen verbod om school te verlaten tijdens middagpauze

Leerlingen van het 5de en 6de middelbaar van de Katholieke Scholen Diest hebben vandaag geprotesteerd tegen het verbod om nog buiten te mogen tijdens de middagpauze. Normaal gezien mogen de leerlingen vier dagen per week 's middags vrij de stad in. Tijdens corona was het verboden om buiten te gaan. Vanaf 1 oktober mogen de leerlingen opnieuw twee dagen per week buiten, maar dat vinden sommige leerlingen te weinig.

Vanmiddag hebben  200 van de 650 leerlingen van de Katholieke Scholen Diest een zitstaking gehouden. De leerlingen zijn het niet eens met een nieuwe regel die aangeeft dat leerlingen van de derde graad vanaf 1 oktober twee dagen per week de school mogen verlaten tijdens de middagpauze. "De aanleiding is dat leerlingen vanaf 1 oktober opnieuw buiten mogen tijdens de middagpauze, maar niet vier dagen zoals voor de coronaperiode, maar slechts twee dagen per week", legt directrice Reinilde Verboven uit. 

"Via Instagram hebben ontevreden leerlingen opgeroepen om een zitstaking te houden om ervoor te zorgen dat ze toch vier dagen buiten mogen in plaats van twee." Maar directrice Verboven is niet van plan om zomaar op haar beslissing terug te komen. "We staan open voor de mening van de leerlingen, maar dit was een weloverwogen beslissing die met het hele directieteam is genomen op basis van input van de stad Diest en andere instanties. We gaan het nog eens bepreken op directievergadering, maar ik vermoed dat we niet zullen terugkomen op die beslissing."

Meest gelezen