Bevoorradingsproblemen veroorzaken vertraging bij 6 op de 10 bouwprojecten

Zes op de tien bouwprojecten lopen vertraging op door bevoorradingsproblemen. Dat blijkt uit cijfers van de Confederatie Bouw. Eén op de drie bouwbedrijven geeft aan meer dan vier weken te moeten wachten. En ook de prijzen voor materialen stijgen opnieuw en kunnen zelfs met een kwart toenemen. 

Sinds de coronacrisis zijn bouwmaterialen opvallend duurder geworden en ook de leveringstermijnen van materialen voor de bouwsector blijven oplopen. 

Dat heeft gevolgen voor veel bouw- en renovatieprojecten. Bij bijna zestig procent van de lopende contracten zijn er vertragingen. Dat  blijkt uit een rondvraag van de Confederatie Bouw. Aannemers nemen vaker maatregelen om de prijsstijgingen die met de bevoorradingsproblemen gepaard gaan, aan de klant te kunnen doorrekenen. 

Vooral de levertermijnen van hout en isolatie op basis van schuim lopen op

Niko Demeester - Directeur Confederatie Bouw

Bijna twee op de drie respondenten van de 204 bouwbedrijven die deelnamen aan de rondvraag van de Confederatie Bouw, zagen de levertermijnen twee weken langer worden. Ruim één op de drie spreekt zelfs over meer dan vier weken wachten. Dat zijn er telkens iets meer dan bij een gelijkaardige rondvraag in juni. 

"Vooral de levertermijnen van hout en isolatie op basis van schuim lopen op", aldus Niko Demeester, directeur bij de Confederatie Bouw. "Bij cement, glas en baksteen zijn de levertermijnen en prijzen meer onder controle", gaat Demeester verder. 

Intussen blijven ook de prijzen van heel wat andere materialen stijgen, in sommige gevallen kunnen die tot een kwart duurder worden. De aannemers geven aan dat ze meer dan de helft van de prijsstijgingen uit eigen zak betalen, terwijl in 41 procent van de gevallen de factuur (deels) naar de klant gaat. Meer en meer bedrijven anticiperen ook op eventuele prijsstijgingen door gebruik te maken van flexibele tarieven. Zo werkt meer dan de helft nu met herzieningsclausules of met dagprijzen.  

De bouwsector wil nu dat de federale regering die prijsstijgingen erkent als 'uitzonderlijke omstandigheden'. "De prijsstijgingen spelen de aannemers al meer dan een jaar parten. Zij kunnen die financiële risico's niet langer meer alleen dragen. Als die erkenning er is, kunnen wij de dialoog aangaan met de partners in de bouwketen om de financiële risico's te spreiden. Zodanig dat de aannemers niet alleen meer die prijsstijgingen moeten dragen", besluit directeur Demeester.

Meest gelezen