Unizo-topman: “Vlaamse KMO’s werven vaker buitenlanders aan dan Belgen uit een ander gewest”

Werkzoekenden moeten ook een baan aanvaarden in een ander gewest. Het is een van de maatregelen die ondernemersorganisatie Unizo lanceert om de arbeidskrapte te counteren. Onze bedrijven vinden geen personeel, zegt Unizo, en dat is dramatisch voor onze economie die nog maar pas herstelt van de coronacrisis.

Nu de coronacrisis grotendeels bedwongen lijkt en de economie rechtveert, is daar de arbeidskrapte, klinkt het bij Unizo. Die arbeidskrapte was het kernthema van het UNIZO Startevent, waarmee de ondernemersorganisatie het politieke jaar inluidde. Topman Danny Van Assche: "Het probleem is zo gigantisch dat een groot deel van de relance zou kunnen mislukken, wanneer we dit niet opgelost krijgen.”

Unizo lanceerde zelf vier “concrete maatregelen” om de arbeidskrapte te counteren: "Maak werken lonend, vergroot de arbeidsmobiliteit, activeer meer zestigplussers en re-integreer meer langdurig zieken." Hebben we dat niet al vaker gehoord ? “Ja”, zegt Danny Van Assche, “maar onze voorstellen zijn zeer praktisch van aard.”

Hij geeft een voorbeeld in het kader van “maak werken lonend”:”Er is een voorstel van de Vlaamse regering om mensen met een lager loon een jobbonus te geven om hen te motiveren om aan de slag te gaan. Je zou dat geld beter investeren in extra kinderopvang en hoger kindergeld. Want de jobbonus is al gerealiseerd door de recente verhoging van de minimumlonen."

Arbeidskrapte is er ook omdat Belgen het liefst onder de kerktoren werken

De arbeidskrapte wordt ook gevoed door typisch Belgische toestanden, bijvoorbeeld wat arbeidsmobiliteit betreft. Een werkloze die een job moet aanvaarden tot 60 kilometer van zijn of haar woonplaats, moet daarvoor niet buiten het eigen gewest gaan. Unizo wil dat dat verandert. Danny Van Assche:” "Is het niet raar dat 20 procent van de Vlaamse KMO’s al buitenlanders heeft aangeworven, maar slechts 7 procent werknemers uit een ander Belgisch gewest ?”

En dan zijn er nog de zestigplussers en de langdurig zieken. Om meer zestigplussers aan werk te krijgen, kijkt de Unizo-topman ook naar de eigen achterban: “We moeten de - onterechte - vooroordelen ten aanzien van zestigplussers bij onze werkgevers wegwerken. Werkgevers deinzen ervoor terug om te investeren in het opleiden, begeleiden en klaarstomen voor de job van een zestigplusser.  Ze vrezen dat ze te weinig zullen kunnen genieten van deze investeringen.”

Om de re-integratie van langdurig zieken makkelijker te maken, pleit Danny Van Assche ervoor om taboes te laten vallen: “Re-integratie hoeft niet altijd gelijk te staan met een terugkeer naar de oude job of de oorspronkelijke werkgever. Het is niet omdat je niet meer in staat bent je vorige job uit te voeren dat je tot niets meer in staat bent. Jobmobiliteit dus.”

Meest gelezen