Firma De Kock wil opnieuw aan zandwinning doen in zandgroeve van Neerijse

In Neerijse wil de firma De Kock opnieuw aan zandwinning doen. Dat gebeurde vroeger ook al, maar in 2017 werd de milieuvergunning geschorst en daardoor moest de zandwinning stilgelegd worden. De firma heeft nu een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd en hoopt om de zandwinning opnieuw te kunnen opstarten. 

Al sinds de jaren 90 doet de firma De Kock aan zandwinning op het Kerkeveld in Neerijse. Maar in 2017 werd de milieuvergunning geschorst en kon het bedrijf niet voortwerken. "We zijn een firma die grond- en wegenwerken doet, een zandgroeve is dus de basis van onze activiteiten, wij halen daar grond uit voor onze werven", vertelt Marijke De Kock. "Voor ons is het dus enorm belangrijk dat we opnieuw aan zandwinning kunnen doen."

Nieuwe vergunning

De firma De Kock heeft de voorbije jaren gewerkt aan een nieuwe omgevingsvergunning. "We hebben een team van experten een onderzoek laten doen rond de zandwinning. We hebben daarbij rekening gehouden met opmerkingen van omwonenden, zoals geluidsoverlast en verkeersveiligheid. We gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat tijdens het begin en einde van de school, onze vrachtwagens de weg in de buurt van de school niet gebruiken. Het hele rapport met de nieuwe aanvraag is ondertussen ingediend bij de provincie. Wij hopen op een gunstige afloop."

Buurtbewoners

Het bedrijf gaat ook de communicatie verbeteren naar de buurtbewoners toe. "We hebben in het verleden te weinig gecommuniceerd naar de omwonenden", zegt De Kock. "En dus gaan we nu duidelijk uitleggen wat onze bedoelingen zijn. We hebben een brief bezorgd aan alle omwonenden. We hebben ook een website gemaakt waarin wordt uitgelegd op welke manier we gaan ontginnen, welke maatregelen we gaan nemen om zo weinig mogelijk overlast te creëren, enzovoort."

Meest gelezen