CERN

Limburg en Euregio Maas-Rijn gooien alles in de weegschaal om Einstein-telescoop binnen te halen

In het provinciehuis in Hasselt hebben vandaag overheden, universiteiten en bedrijven uit de Euregio Maas-Rijn overlegd over de Einstein-telescoop. Dat is een gigantisch ruimte-observatorium dat over een tiental jaren zal gebouwd worden in opdracht van Europa. Er zijn op dit moment nog twee regio's in de running: het Italiaanse Sardinië en de Euregio Maas-Rijn, de grensregio van Belgie, Nederland en Duitsland.

Met de Einstein-telescoop kan het heelal in het verleden en nu bestudeerd worden, zoals dat nog nooit is kunnen gebeuren. Een groot deel van de installaties zal diep onder de grond liggen. De troeven van de Euregio Maas-Rijn zijn de rust, de stabiele bodem en de aanwezigheid van kennisinstellingen en hightech bedrijven. Onderzoekers, bedrijven en overheden in Nederland, België en Duitsland hebben daarom al eerder de handen in elkaar geslagen. Ze werken aan een staalhard dossier voor Europa.

Het wetenschappelijk en economisch belang van de Einstein-telescoop kan niet overschat worden

Jos Lantmeeters - gouverneur van Limburg

In het provinciehuis werd vandaag overlegd hoe dat verder zal aangepakt worden. "Europa heeft de Einstein-telescoop aangeduid als een prioritair project, het staat dus hoog op de lijst en wij willen het naar hier halen", aldus Jos Lantmeeters, de gouverneur van Limburg. Hij benadrukt dat het belang van zo'n telescoop niet kan onderschat worden. "Op dit moment worden de constructiekosten alleen al geschat op 2 miljard euro. Onze bedrijven kunnen dat mee realiseren. Maar daarnaast komen alle wetenschappers naar hier, onze universiteiten zullen daar van genieten en Limburg kan zich ontplooien als kennisregio. Maar er is nog een bijkomend verdienmodel, al die wetenschappers hebben logies nodig, of huizen, die hebben uitgaven voor het dagelijkse leven, ... dat betekent voor onze regio een enorme impuls."

Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. "Het is een lang traject dat ook nog moet ontwikkeld worden. Nog niet alles wat voor die telescoop nodig is, is al beschikbaar. Bedrijven en instellingen zijn nog altijd bezig met het ontwikkelen van materialen en procédés. Europa is het geld aan het verzamelen om het allemaal in orde te krijgen. Wij moeten zorgen dat we over een tweetal jaren volledig klaar zijn met ons dossier wanneer Europa de beslissing neemt over de locatie. De bouw zal uitgevoerd worden eind van dit decennium en in 2030-31 zal de telescoop in werking moeten treden. Hij zal gedurende een 50-tal jaren kunnen draaien."

Lobby- en studiewerk

Op dit ogenblik wordt heel wat gelobbyd, er wordt ook in de Euregio Maas-Rijn gezocht naar de nodige middelen om de ontwikkelingskosten te betalen, maar ook gaat veel tijd naar het onderzoeken en voorkomen van alle mogelijke problemen. "Er zal geboord worden, er worden tunnels gelegd op 300 meter diepte, daar zijn technische problemen mee gemoeid, we moeten ook kijken naar juridische problemen naar de omgeving en dergelijke. Wij willen in ieder geval met alles klaar zijn eind 2023 en we willen dat Europa niet anders kan, dan het aan onze regio toewijzen", besluit gouverneur Lantmeeters.

Meest gelezen