Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).
DLE

PS-idee over vrijwillig ontslag mét uitkering beroert de gemoederen: (centrum)rechtse partijen "radicaal tegen"

Wat als we mensen die vrijwillig ontslag nemen ook een uitkering geven? Dat oppert federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) volgens De Tijd. Hij wil daarmee werknemers makkelijker, zorgelozer zeg maar, van job kunnen laten veranderen. Maar zijn voorstel valt duidelijk op een koude steen bij partijen als Open VLD, N-VA en CD&V, bij de werkgeversorganisaties en bij arbeidsmarktexperten.

Wat als we mensen die vrijwillig ontslag nemen ook een uitkering geven? Dat oppert federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) volgens De Tijd. Hij wil daarmee werknemers makkelijker, zorgelozer zeg maar, van job kunnen laten veranderen. Maar zijn voorstel valt duidelijk op een koude steen bij partijen als Open VLD, N-VA en CD&V en bij de werkgeversorganisaties.

Vandaag kan een werknemer alleen een werkloosheidsuitkering krijgen als hij of zij ontslagen wordt door de werkgever. Maar een ontslag kost de werkgever geld en gebeurt dus soms niet. Ook een ongelukkige werknemer die geen alternatief heeft, blijft dan maar tegen beter weten in bij zijn werkgever. 

Het gaat om een van de 25 arbeidsmarktvoorstellen van Dermagne die op tafel komen in het kader van het herstart- en transitieplan van de regering-De Croo

Dat probleem wil minister van Werk Dermagne aanpakken. Arbeidsmobiliteit, daar draait het om: hij wil dat mensen zich minder gevangen voelen in een job waarin ze niet gelukkig zijn en die hen zelfs (soms langdurig) ziek maakt. Mensen moeten dus zorgelozer van job kunnen veranderen, zo luidt de redenering.

En dus, zo oppert hij, zou je een vrijwillig ontslag met een uitkering mogelijk kunnen maken. Een voorwaarde is dat werknemers al meerdere jaren in een job zitten. Maar de uitkering wordt niet beperkt in de tijd. Enkele jaren geleden lanceerde Groen een gelijkaardig idee.

Voor alle duidelijkheid: het voorstel lijkt nog een proefballonnetje. Het gaat om een van de 25 arbeidsmarktvoorstellen van Dermagne die op tafel komen in het kader van het herstart- en transitieplan waarmee de regering-De Croo de economie een boost wil geven. Dermagne heeft zijn voorstellen ook al voorgelegd aan de ministers van Werk van de deelstaatregeringen. 

"Uit nota's gehaald"

Maar zowel vanuit de Vlaamse als de centrumrechtse federale regeringspartijen oogst hij niet veel bijval. Integendeel: Open VLD zit in beide regeringen en schudt nu al overtuigd van nee. "Dit voorstel werd in de onderhandelingen uit eerdere nota's gehaald", verwijst voorzitter Lachaert op Twitter naar de formatiegesprekken. "Bedoeling is meer mensen aan het werk en minder op een uitkering. Niet omgekeerd. Dus radicaal tegen." Lachaert is het ermee eens dat er een grotere arbeidsmobiliteit tussen de werkgevers moet komen, "maar dit is niet de manier", schrijft hij.

Ook CD&V reageert scherp. Kamerlid en voormalig minister van Werk Nathalie Muylle ziet een rode draad in de voorstellen van de PS om de arbeidsmarkt te hervormen: "minder werken met uitkering om arbeidskrapte op te vangen", zegt ze op Twitter. "Ik begrijp het niet meer."

Vlaams CD&V-minister Hilde Crevits benadrukt dat het om "persoonlijke voorstellen van de minister" gaat, die "nog niet afgestemd zijn binnen de federale regering". Zij focust op de 29 concrete voorstellen die Vlaanderen gedaan heeft "om meer hefbomen in handen te hebben". 

"Voor ons is het belangrijk of we met de voorstellen ook effectief kunnen bijdragen aan de invulling van knelpuntvacatures en dus ook aan verhoging van de werkzaamheidsgraad", legt Crevits uit. "Een aantal voorstellen die minister Dermagne doet op het vlak van meer autonomie van de vrijstelling van beschikbaarheid van werkzoekenden en meer mogelijkheden om de uitkering te kunnen combineren met aan de slag gaan of een opleiding te volgen, zijn positief." 

"We hebben wel vragen bij uitbreidingen van arbeidsduurverkorting en voor ons ligt de focus op werkbaar werk en mensen via bijvoorbeeld aangepaste jobs langer aan het werk houden. Uiteraard blijf ik op de nagel kloppen om tijdelijk werklozen verplicht te laten inschrijven bij VDAB. Zo kunnen we hen sneller begeleiden in hun verdere loopbaan."

N-VA tegen, Groen voor

N-VA, dat in de Vlaamse regering zit, maar federaal in de oppositie, is ronduit afwijzend. "De zoveelste onverantwoordelijke PS-maatregel die de doelstelling van deze regering om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen, volledig tegenspreekt", analyseert Kamerlid Björn Anseeuw. "Laten we mensen die nood hebben aan een andere uitdaging vooral leiden naar een nieuwe job in plaats van naar een werkloosheidsuitkering."

Van Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt krijgt Dermagne wel steun. "Stilaan is elk voorstel van de PS voor sommigen bij voorbaat verdacht", stelt hij vast. "Nochtans valt hier veel voor te zeggen. Uitkering ook als je zelf ontslag neemt wrikt mensen los uit vastgeroeste job en burn-out, en maakt arbeidsmarkt mobieler", luidt zijn reactie.

"Irritatie" bij werkgevers

Bij de werkgeversorganisaties moesten ze vanochtend eens met de ogen knipperen. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het voorstel van Dermagne totaal "onaanvaardbaar", zegt Unizo-topman Danny Van Assche. Voor hem is dit "een uitnodiging voor mensen om zich in werkloosheid te zetten en een uitkering te krijgen". 

Het is, zo klinkt het nog een "voorstel uit de vorige eeuw" en draagt op geen enkele manier bij aan de doelstellingen op de arbeidsmarkt. "Het is een uitnodiging tot desactivering. Ik begrijp niet hoe een minister van Werk hier mee af komt. We hebben net meer mensen nodig op de arbeidsmarkt", zegt Van Assche. 

Dit voorstel biedt opnieuw de matras van de uitkering

Voka-topman Hans Maertens

Bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zien ze dat het voorstel vooral veel "irritatie" opwekt bij de Vlaamse bedrijfsleiders. "Het voorstel van Dermagne is absoluut wat we niet nodig hebben in Vlaanderen. Het is een compleet fout signaal. We hebben net nood aan activering van mensen die niet aan de slag zijn. Dit voorstel biedt opnieuw de matras van de uitkering", aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

"Pak oorzaken aan"

Op Twitter krabben ook enkele economen en arbeidsmarktexperten zich in de haren. Professor economie Ive Marx (UAntwerpen) reageert schamper. "Er lijkt voor de PS werkelijk geen enkel probleem te bestaan dat niet met een uitkering op te lossen is. Beperkte jobmobiliteit is een reëel probleem. Pak de oorzaken aan."

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) spreekt over "recepten die mensen wegtrekken van de arbeidsmarkt". "Als Dermagne het verkiezingsprogramma van PS wou verduidelijken, dan is hij geslaagd. Maar coalitiepartners kunnen dit nooit volgen: 80% werkzaamheid wordt niet bespoedigd maar tegengewerkt", klinkt het.

Baert vreest dat ook dit dossier in de diepvries zal belanden. "Dus als het de wens is van Dermagne en de PS om helemaal niks te hervormen op de arbeidsmarkt (en de 80% werkzaamheid gewoon te gebruiken om de begroting op te pompen), dan zeg ik: bien joué."

Meest gelezen