James Arthur Photography

Quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 worden soepeler: dit verandert er

De quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 in het onderwijs en kinderdagverblijven worden vereenvoudigd. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist in de zogenoemde Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. De versoepelingen gaan in volgende week maandag en gelden voor alle gewesten.

Tot nu toe moest een hele klas in quarantaine als er binnen de twee weken twee kinderen besmet raakten met het coronavirus en er een verband werd vermoed. Nu zal een klas in quarantaine moeten als verschillende besmettingen in één week worden vastgesteld. Als het kind op dag 1 negatief test, mag de quarantaine weer worden opgeheven.

De maatregel geldt niet met terugwerkende kracht. Dat betekent dat scholieren die nu in quarantaine zitten die quarantaine ook moeten uitzitten volgens de regelgeving die nu nog geldt.

De ministers van Onderwijs hebben ons uitgelegd welke maatregelen ze nemen om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in de klassen goed is

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)

"We hebben die beslissing genomen omdat we weten dat in Vlaanderen de vaccinaties vooruitgaan, maar ook omdat we ervan uitgaan dat in de scholen vooruitgang wordt geboekt inzake ventilatie van de klassen", licht minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) toe. "De ministers van Onderwijs hebben ons uitgelegd welke maatregelen ze nemen om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in de klassen goed is."

Vandenbroucke wil wel de vinger aan de pols houden. "Binnen twee weken gaan we van de ministers van Onderwijs een vooruitgangsrapport krijgen met betrekking tot de ventilatiepolitiek in de scholen." 

Als een scholier in het middelbaar onderwijs besmet is, gaat men onderzoeken wie de hoogrisicocontacten zijn

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)

In het secundair onderwijs verandert er niets. In tegenstelling tot in het lager onderwijs zijn de meeste scholieren daar gevaccineerd. "Daar was het niet zo dat hele klassen meteen in quarantaine moesten", legt Vandenbroucke uit. "Als een scholier in het middelbaar onderwijs besmet is, gaat men onderzoeken wie de hoogrisicocontacten van die scholier zijn en worden die individueel aangesproken."

Scholieren in het middelbaar moeten alleen in quarantaine als ze niet gevaccineerd zijn. Wie gevaccineerd is, wordt getest, en als die test negatief is, hoeft quarantaine uiteraard niet.

Dat maakt het allemaal veel haalbaarder, realistischer en doenbaarder

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

Bekijk hieronder de bijkomende toelichting door minister Ben Weyts in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) worden kinderen in het lager onderwijs voortaan beschouwd als gevaccineerden. "Dat maakt het allemaal veel haalbaarder, realistischer en doenbaarder voor de leerkrachten, de ouders en de kinderen", aldus Weyts.

Vorige week al had de minister van Onderwijs gezegd dat de coronaregels te streng waren. "Te veel kinderen moeten school missen vanwege een mogelijk overdreven voorzichtigheidsreflex", vond hij. Uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bleek dat vorige week 5.322 leerlingen in quarantaine zaten.

We zien dat het in Vlaanderen redelijk onder controle is

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V)

Gisteren bleek dat bijna 95 procent van de Vlaamse leerkrachten en bijna 69 procent van de middelbare scholieren al volledig gevaccineerd zijn. Meer dan 77 procent van die scholieren kreeg al een eerste prik. Met andere woorden: de schoolpoort naar meer versoepelingen kon verder open worden gezet. 

"We hebben op 1 september op een heel voorzichtige manier de scholen kunnen heropstarten", zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). "We zijn nu drie  weken verder en we zien dat het in Vlaanderen redelijk onder controle is." Daarom kunnen we vandaag beslissen om de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen, aldus Beke. 

"Houden de versoepelingen risico's in?", vragen mensen zich af. Volgens minister Wouter Beke vallen die risico's mee en zijn we er klaar voor:

Videospeler inladen...

Kind en Gezin opgetogen

Kind en Gezin juicht de versoepeling toe. "Voor ons zitten daar drie positieve elementen aan", zegt Nele Wouters. "Een eenvoudige en identieke aanpak van alle leeftijden, minder kinderen in quarantaine en een quarantaine die veel korter is."

"De puzzel die ouders moeten leggen tussen de combinatie gezin-werk en kinderen thuis in quarantaine opvangen wordt daardoor makkelijker", aldus Nele Wouters.

"Gedeeltelijk blij"

Directrice Wen Van Hees van de Vrije basisschool 't Kantoor in Wuustwezel is blij dat de quarantaineregels eindelijk worden versoepeld. Maar ze snapt niet dat er nog altijd veel moet worden getest in regio's die een hoge vaccinatiegraad hebben.

"Er wordt niet gedifferentieerd in het beleid", zegt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1. Ze wijst op de verschillende situaties in landelijke regio's als Wuustwezel met een hoge vaccinatiegraad en grote steden die vaak een lagere vaccinatiegraad hebben.

Onze Wetstraatjournalist Bart Verhulst volgde het overleg op de voet. Bekijk hier zijn verslag in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen