Nicolas Maeterlinck

Wel Jong Niet Hetero klaagt verlaging subsidies aan: "LGBTQ+ is geen prioriteit", minister Dalle countert kritiek

"De Vlaamse regering geeft een duidelijk signaal dat de veiligheid van LGBTQ+-jongeren geen prioriteit is", Wel Jong Niet Hetero klaagt aan dat de Vlaamse Regering de werkingsmiddelen van de organisatie verlaagt. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) is het niet eens met de kritiek. Volgens hem was er een negatieve beoordeling van de adviescommissie en krijgt de organisatie toch nog 90 procent van het oorspronkelijke bedrag. 

Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) maakte vorige week bekend dat er de komende vier jaar 1,5 miljoen euro extra naar de Vlaamse jeugdsector zal vloeien. Maar Wel Jong Niet Hetero moet het echter met minder stellen, zo klaagt de organisatie aan. "De veiligheid van LGBTQ+-jongeren is geen prioriteit. Terwijl wij elke dag merken dat de nood en hoeveelheid vragen van jongeren de lucht inschiet", klinkt het. 

Wel Jong Niet Hetero stipt aan dat de intolerantie, haat en geweld tegenover LGBTQ+-jongeren de voorbije jaren net zichtbaar aan het toenemen is. In 2021 alleen al werd de gemeenschap herhaaldelijk geconfronteerd met pijnlijke gebeurtenissen zoals de moord op David Polfliet, gaybashing in Oudenaarde en de verspreiding van anti-LGBTQ stickers in Antwerpen. "De lijst voorbeelden van haat en onveiligheid waar wij het voorbije jaar mee geconfronteerd werden is eindeloos. En net nu geeft de minister zo'n signaal?", stelt woordvoerder Joppe De Campeneere aan de kaak. 

De verlaging van de werkingsmiddelen staat volgens Wel Jong Niet Hetero in schril contrast met de verontwaardigde reacties die de Vlaamse ministers laten optekenen wanneer een geval van haat of geweld tegen LGBTQ+-personen de media haalt. Het staat ook haaks op de aanbevelingen die Dalle vorig jaar voor het jeugdwerk publiceerde om de veiligheid van LGBTQ+-jongeren te bevorderen, aldus de vereniging.

Door het belang van het thema heb ik beslist een extra financiële inspanning te doen
Benjamin Dalle, Minister van Jeugd

Bevoegd minister van Jeugd Benjamin Dalle zegt dat hij "begrip heeft voor de ontgoocheling" van Wel Jong Niet Hetero over de toegekende subsidies. Maar tegelijk wil de CD&V-minister de puntjes op de i zetten over het verloop van de procedure. Dalle wijst erop dat de administratie en de expertencommissie een negatief advies hadden gegeven over het dossier van Wel Jong Niet Hetero. De adviescommissie stelde daarom voor de werkingsmiddelen stevig te verlagen van 224.017 euro in 2021 naar 152.785 euro in 2022. 

De minister zelf heeft echter beslist om de ondersteuning toch nog op te krikken tot 201.615 euro of 90 procent van het oorspronkelijke bedrag "omwille van het belang van het thema waar Wel Jong Niet Hetero rond werkt en begrip voor de impact van de organisatie". "Net daarom heb ik beslist een extra financiële inspanning te doen", aldus Dalle. 

"Tegelijkertijd moeten we verantwoord omspringen met middelen die de overheid toekent en de procedures die zorgen voor een objectieve toekenning van overheidsmiddelen", legt Dalle verder uit. "Veel jongeren worstelen vandaag nog met hun geaardheid of identiteit, net daarom benadrukken we het belang van dit thema ook bij organisaties en doen we een extra inspanning voor Wel Jong Niet Hetero. Het belang van LGBTQ+ overstijgt ook één specifieke organisatie en is een uitdaging voor ons allemaal. We zullen de komende maanden verder in gesprek gaan met de organisatie over hun werking en hoe ze zich verder kunnen professionaliseren."

Wel Jong Niet Hetero laat het daar echter niet bij: met de hashtag #SafetyNotFound en een petitie vraagt ze een échte investering van de Vlaamse regering in de veiligheid van LGBTQ+-jongeren. "Want dat hebben onze jongeren broodnodig", besluit de organisatie.

Meest gelezen