Nicolas Maeterlinck

Minister van Omgeving Demir (N-VA) laat audit uitvoeren bij onder andere Omgevingsinspectie 

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) laat een doorlichting uitvoeren bij alle inspectiediensten binnen het beleidsdomein Omgeving. Dat gaat onder andere om de Omgevingsinspectie. Gisteren getuigden verschillende ambtenaren die werken rond milieuregels in "Pano" over falende controles bij bedrijven door de Omgevingsinspectie.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een audit lopen bij de verschillende inspectiediensten binnen het beleidsdomein Omgeving. Het gaat dan onder andere om de natuurinspectie, maar ook over de Omgevingsinspectie. 

Die dienst stond gisteren in het centrum van de aandacht in "Pano". Verschillende ambtenaren die werken rond milieuregels getuigden in de reportage over falende milieucontroles bij bedrijven. Door een ernstig personeelstekort, een gebrek aan prioriteit, en terughoudendheid van leidinggevenden is het volgens hen niet altijd mogelijk om de vervuiling van bedrijven goed te controleren. Sommigen spraken zelfs van politieke druk, onder andere in het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. 

"De handhavingsdienst heeft op mijn suggestie ook al een hoorzitting moeten doen in het Vlaams Parlement, omdat daar heel veel vragen waren", zegt Demir, "maar daar kwamen niet voldoende antwoorden." Nadien besliste Demir om een audit op te starten, "een volledige screening van het systeem", klinkt het. De audit werd zo'n twee weken geleden opgestart, en wordt nu uitgewerkt samen met Audit Vlaanderen.  

Videospeler inladen...

"Er zijn milieuregels, en die moeten gehandhaafd worden. Wie 'foert' zegt, en zich daar niets van aantrekt, moet daarvoor beboet en vervolgd worden", zegt Demir. 

"Anonieme getuigen kunnen klacht indienen"

Als er effectief sprake is van beïnvloeding van milieu-inspecteurs door hun leidinggevende, noemt de minister dat "totaal onaanvaardbaar". "Dat kan niet, dat is zelfs obstructie. Dat kan zelfs een misdrijf zijn. Ik roep die anonieme getuigen dan ook op om formeel een klacht in te dienen." 

Videospeler inladen...

Hoe gaat Audit Vlaanderen tewerk?

"Wij hebben geen politionele bevoegdheden", zegt Wim De Naeyer, hoofd van de forensische audits bij Audit Vlaanderen. "Wij gaan in se aan waarheidsvinding doen in het kader van de gesignaleerde onregelmatigheden."

Als er indicaties zijn van strafrechtelijke inbreuken brengt Audit Vlaanderen het parket of de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (een federale gerechtelijke politiedienst) op de hoogte, die eventueel een procedure kunnen opstarten.

Audit Vlaanderen probeert de hiaten of tekortkomingen in de werkingsprocessen in kaart te brengen. "We gaan aanbevelingen formuleren om de hiaten in de organisatie te dichten", legt De Naeyer uit in "De wereld vandaag". Het doel: voorkomen dat de fouten zich herhalen.

Vanmorgen riepen verschillende politici de anonieme getuigen al op om zich te melden. Jan Jambon, Vlaams minister-president (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V), die tussen 2007 en 2009 minister van Leefmilieu was, vragen hen om zich te melden bij de Vlaamse interne auditdienst. Onze redactie verneemt dat minstens één anonieme getuige dat ook heeft gedaan. 

Voormalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) en voorzitter van de PFOS-onderzoekscommissie Hannes Anaf (Vooruit) vragen aan de getuigen om hun informatie ook door te geven aan de parlementaire onderzoekscommissie. 

Bekijk hieronder het verslag uit "Het journaal":

Videospeler inladen...

Bekijk hier de volledige Pano-reportage "Omgeving verwaarloosd": 

Videospeler inladen...

Meest gelezen