Staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker (Open VLD)

Rapport begrotingexperten: geraamd tekort licht gedaald

Het geraamde tekort op de begroting voor dit en volgend jaar is lichtjes afgenomen ten opzichte van de schatting van juli dit jaar. Dat blijkt uit de cijfers van het Monitoringcomité, een groep van experten die de begroting voorbereiden. 

Het opstellen van de begroting belooft een harde dobber te worden voor de federale regering, gezien de tegengestelde visies van socialisten en liberalen in de regeringsploeg. 

Een meevaller alvast is dat de cijfers van de experten van het Monitoringcomité iets gunstiger uitvallen dan de ramingen van juli dit jaar.  Zij berekenen het tekort in 2021 op 35,7 miljard euro of 7,28 procent van het bbp.  Een fenomenaal bedrag, maar toch 2,1 miljard minder dan de cijfers van juli dit jaar.

Voor 2022 zou het tekort dalen tot 21,2 miljard euro of 6,12 procent van het bbp. Ook hier is er een daling van het tekort met 1,8 miljard, of een verbetering met een kleine halve procent van het bbp. 

Oorzaken voor de betere cijfers zijn de opleving van de economische activiteit in de Eurozone sinds het tweede kwartaal van dit jaar. Zo is de verwachte groei in België lichtjes opgeschroefd tot 5,7 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar. 

De consumptie van de gezinnen en de bedrijven is sterk gestegen en de werkgelegenheidsgraad gaat omhoog. Dit jaar zouden er 25.000 mensen meer aan het werk kunnen, in 2022 komen daar nog eens 4.300 banen bij. Die groei vertaalt zich ook in meer fiscale inkomsten. 

Ook de Vlaamse regering is bezig met het opstellen van de eigen begroting. Die zou tegen de Septemberverklaring maandag klaar moeten zijn. De federale ministers hebben nog iets meer tijd, tot 12 oktober wanneer premier De Croo zijn State of the Union presenteert in de Kamer. 

Meest gelezen