BOS+ vecht zandontginning in Bocholt aan bij Raad van State: "We hebben juridische vragen bij de gevolgde procedure"

BOS+, de organisatie die ijvert voor meer en betere bossen, trekt naar de Raad van State, om de ontginningsplannen in Kaulille (Bocholt) aan te vechten. De gemeente wil in een gebied van 120 hectare zand ontginnen. Volgens BOS+ zal er daardoor 80 hectare aan bestaande bossen verdwijnen, de organisatie vindt dat onaanvaardbaar in tijden van klimaatverandering. "We hebben ook ernstige juridische vragen bij de gevolgde procedure." 

Er is al jaren protest tegen de plannen van de gemeente om op grote schaal zand te gaan ontginnen in Kaulille, onder meer op de terreinen van de voormalige buskruitfabriek PRB. Meer dan 4.000 mensen tekenden bezwaar aan tegen die plannen. En nu zet BOS+ ook juridische stappen. Om de rechtzaak te kunnen betalen, start de organisatie met een geldinzameling.

Zo'n grootschalige ontbossing hoort niet meer thuis in de 21ste eeuw

Bert De Somviele, directeur BOS+

"Het plan van de gemeente Bocholt met zo'n grootschalige ontbossing hoort niet meer thuis in de 21ste eeuw", vindt directeur Bert De Somviele van BOS+. "Het is een beetje alsof een land dat geteisterd wordt door oncontroleerbare bosbranden, beslist om te besparen op brandweerlui. We zitten in een onuitgegeven biodiversiteits- en klimaatcrisis. Dankzij onze bossen kunnen we ons nog enigszins aanpassen aan een opwarmend klimaat en zullen onze fauna en flora kunnen overleven en zelfs heropleven. Deze plannen druisen daar lijnrecht tegenin. 80 hectare waardevol bos, dat is een gigantische oppervlakte in het bosarme Vlaanderen. We kunnen dit echt niet zomaar laten gebeuren."

BOS+ vindt dat Vlaanderen dit dossier niet had mogen toevertrouwen aan de gemeente Bocholt. "Het gemeentebestuur rekent op de financiële baten van de voorziene zandwinning. Dit doet vragen rijzen bij de objectieve beoordeling ervan, want de lokale overheid is zowel rechter als betrokken partij in dit dossier.”

Meest gelezen