INTEGRAAL: reactie van het Departement Omgeving op Pano "Omgeving verwaarloosd"  

Naar aanleiding van de reportage "Omgeving verwaarloosd" vroeg onze redactie aan het Departement Omgeving of het wilde reageren. In de reportage getuigden verschillende ambtenaren die werken rond milieuregels dat vervuiling bij bedrijven niet altijd goed gecontroleerd kan worden. Dat komt volgens hen door personeelsbesparingen, een gebrek aan prioriteit, maar ook leidinggevenden die op de rem staan. Lees hieronder de integrale reactie van het departement, bij monde van de woordvoerder Brigitte Borgmans.

"We nemen de inzichten uit de reportage, die ons geraakt heeft, zeer ernstig. Een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving staat centraal in onze werking.

Sinds de opstart van het departement Omgeving in 2017 werkt het nieuwe management resoluut en onafhankelijk aan een coherente en krachtdadige handhaving.

Indien praktijken van obstructie van handhaving plaatsvonden, is dat schokkend en onaanvaardbaar. Het spreekt voor zich dat we initiatieven zullen nemen om na te gaan in welke mate deze aantijgingen op waarheid berusten, alsook om dergelijke praktijken binnen onze organisatie te voorkomen. Klokkenluiders zien we dan ook niet als deel van het probleem, maar als deel van de oplossing.

We gaan kritische vragen niet uit de weg. Ongetwijfeld zijn er nog verdere verbeterpunten, daarin investeren we continu.

Het Departement Omgeving zet al haar expertise in om de PFAS-problematiek aan te pakken, samen met de andere betrokken actoren."

Meest gelezen