Uitbreiding van fietsvergoeding en centraal register tegen diefstal: dit is plan van regering om fiets te promoten

De federale regering lanceert voor het eerst een federaal actieplan om de fiets te promoten, niet toevallig aan het einde van "De week van de mobiliteit" en tijdens het WK wielrennen. Het plan past in de doelstelling van de Vivaldicoalitie om een modal shift te realiseren en mensen voor milieuvriendelijkere vervoerswijzen te doen kiezen.

Mobiliteit is in ons land voor het grootste deel een regionale bevoegdheid. In Vlaanderen werd bijvoorbeeld al beslist om het budget voor fietsinfrastructuur gevoelig te verhogen en ook Brussel trekt al langer de kaart van de fiets. De federale regering doet daar met "Be Cyclist" nog een schepje bovenop in de domeinen waar zij bevoegd voor is.

 De federale regering ziet nog meer redenen om de fiets te promoten: de fiets meer gebruiken moet de klimaatdoelstelling om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten helpen bereiken, het moet de files helpen verminderen en fietsen kan ook de gezondheid verbeteren.

Het plan bevat 52 maatregelen, verdeeld over de bevoegdheden van 21 ministers en staatssecretarissen. Het omvat een brede waaier van meetbare maatregelen volgens 3 grote assen: makkelijker op de fiets, veiliger en comfortabele op de fiets en iedereen op de fiets. De maatregelen moeten de praktische toegang tot fietsen vergemakkelijken, meer veiligheid en comfort bieden en de keuze voor de fiets vanzelfsprekend maken.

Met de fiets naar het werk

De meest  opvallende maatregelen gaan over de uitbreiding van de fietsvergoeding voor werknemers die met de fiets naar het werk gaan. Nu krijgen zo'n 571.000 mensen - vooral werknemers van grote bedrijven - een fietsvergoeding, maar de regering wil dat uitbreiden en die vergoeding ook voor de ambtenaren van de overheid mogelijk maken.

"Ik wil dat alle medewerkers van bedrijven met meer dan 100 medewerkers een fietsvergoeding krijgen als ze met de fiets komen werken", zegt federaal minister van Mobiliteit George Gilkinet (Ecolo). "Nu geven meer dan 88 procent van de werkgevers met meer dan 100 medewerkers een fietsvergoeding. Dat moet 100 procent worden. Dat is ook goed voor de werkgevers, want mensen die met de fiets komen werken zijn minder vaak ziek en ze veroorzaken ook geen files. Files kosten veel geld aan de economie, dus het fietsgebruik moet gesteund worden."

Fiets en trein combineren

De federale overheid gaat met het plan ook helpen om nog meer en gemakkelijker fietsostrades aan te leggen langs de spoorlijnen van de NMBS. Ook bij de NMBS zelf wil de minister van Mobiliteit een ambitieuze fiets-treinstrategie ontwikkelen om fiets en trein nog beter te combineren, met onder andere het uitbreiden van fietsdeelsystemen zoals Blue-Bike.

Nieuw is dat er  werk wordt gemaakt van een centraal register tegen fietsdiefstal. Daarmee wordt een vuist gemaakt tegen fietsdiefstallen. Ook wordt fietsdiefstal prioritair in de kadernota Integrale Veiligheid van de federale politie. De ministers van Mobiliteit, Justitie en Binnenlandse Zaken zullen hiervoor het nodige doen.

We gaan telkens in september de 52 maatregelen bekijken en zien of we de doelstelling hebben behaald of niet

George Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit (Ecolo)

Het plan loopt van 2021 tot 2024 en heeft meetbare doelstellingen die jaarlijks in september geëvalueerd zullen worden. Minister Gilkinet wil ook regelmatig overleggen en samenwerken met de gewesten om ze te ondersteunen in hun regionaal fietsbeleid.

"We gaan telkens in september de 52 maatregelen bekijken en zien of we de doelstelling hebben behaald of niet", zegt Gilkinet daarover. "We gaan ook kijken wat we eventueel nog meer kunnen doen. Ik hoop dat we zo vooruitgang boeken in het fietsbeleid."

"We werken samen met de regio's", zegt minister Gilkinet. "Er zijn veel federale bevoegdheden die nuttig zijn voor fietser. We gaan bijvoorbeeld politiemensen op de fiets hebben, dat is een federale bevoegdheid; de strijd tegen fietsdiefstal is ook een federale bevoegdheid. Ook de trein is federaal en ik wil als minister van Mobiliteit  de mensen stimuleren om de fiets met de trein de combineren. Ik geloof dat hoe meer ministers er mee de fiets promoten, hoe beter het zal zijn."

Meest gelezen