Foto: Radio 2

Liberale vakbond brandweer voert actie in Mechelen: "72-urenstaking op woensdag"

Vanmiddag voerde de liberale vakbond VSOA actie aan de brandweerkazerne van de post Mechelen. De vakbond heeft ook een stakingsaanzegging ingediend. Komende woensdag volgt er nog een 72-urenstaking.  

Voor de brandweerkazerne in Mechelen hadden vakbondsleden in grote, rode letters 'wanbeleid' aangebracht. Daarmee hoopten ze dat de helikopter die het WK wielrennen in Mechelen in beeld brengt, ook de kazerne in beeld brengt, maar dat is niet gelukt. 

De vakbondsactie draait om het nieuwe beleidsplan voor 2020-2025. "Wij hebben gedurende twee jaar meegewerkt aan het opstellen van dat beleidsplan. In maart werd het protocol door twee vakorganisaties ondertekend, niet de onze. Maar de afspraken die de voorbije jaren zijn vastgelegd in dat beleidsplan, worden niet nagekomen", zegt Koen Metdenancxt, vakbondsafgevaardigde VSOA. 

"De zoneleiding wil op korte termijn de bezetting in de brandweerkazerne in Mechelen verlagen.  De brandweermannen die daar worden weggehaald, zouden dan hun shiften moeten gaan draaien in Lier, Heist-op-den-Berg, Boom en Puurs. Dat zijn 4 andere brandweerposten in de brandweerzone Rivierenland."

Ziekenvervoer

"De brandweermannen van de post Mechelen beschikken ook niet over een brevet ambulancier. Door de overplaatsing van de Mechelse brandweermannen naar andere brandweerposten in de zone, vrezen de manschappen daar dat ze straks nauwelijks nog brandweerinterventies kunnen uitvoeren, maar enkel nog maar zullen worden ingezet voor het dringende ziekenvervoer", zegt Metdenancxt nog. 

"Voor een aantal manschappen zal ook de afstand van en naar het werk langer worden.  Wie nu nog vlakbij de kazerne in Mechelen woont, moet straks misschien naar Lier, Heist-op-den-Berg, Boom of Puurs rijden."

Komende woensdag volgt er nog een 72-urenstaking. Die gaat woensdagochtend om 08.00 uur van start en de stakingsbereidheid is volgens Metdenacxt groot.

Meest gelezen