Nicolas Maeterlinck

Vlaamse regering stuurt bij: minder registratierechten, besparen op kinderbijslag en meer geld voor kinderopvang

Vlaanderen moet hier en daar bijsturen om de begroting niet al te veel te laten ontsporen. Dat betekent een mix van een aantal besparingen en heffingen, maar hier en daar toch ook wel investeringen. Dat blijkt uit de traditionele Septemberverklaring die Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vanmiddag heeft gehouden in het Vlaams Parlement. Ontdek hier de concrete maatregelen die voor u voelbaar kunnen zijn.

Vorige vrijdag heeft de regering-Jambon urenlang gebikkeld over hoe de Vlaamse openbare financiën zo gezond mogelijk kunnen worden gehouden. Als er niets gebeurt, stevent Vlaanderen af op een structureel begrotingstekort van 1,8 miljard. De Vlaamse regering wil dat tekort deze legislatuur halveren tot 900 miljoen euro. Tegen 2027 zou de Vlaamse begroting dan weer in evenwicht moeten zijn, hoewel Jambon zich sterk maakt dat de volgende Vlaamse regering daarvoor geen extra besparingen zal moeten zoeken. 

Wat verandert er nu concreet? Want volgens de minister-president moet en zal Vlaanderen schitteren. Dit konden wij uit zijn zeer voluntaristische toespraak filteren.

  • Minder goed nieuws voor wie te maken heeft met kinderbijslag. Het zogenoemde Groeipakket wordt elk jaar met 1 in plaats van met 2 procent geïndexeerd, wat neerkomt op een besparing. Daartegenover staat wel dat de Vlaamse regering 58 miljoen extra in kinderopvang investeert. Dat geld gaat zowel naar meer plaatsen als naar meer personeel.
  • Op het vlak van de arbeidsmarkt wordt de zogenoemde jobbonus behouden,  wat betekent dat de laagste lonen een maandelijks belastingvoordeel van 50 euro krijgen. Daartegenover staat dat het systeem van de doelgroepenkorting selectiever wordt gemaakt. Het belastingvoordeel van bedrijven die 58-plussers in dienst hebben wordt teruggeschroefd door de leeftijdgrens elk jaar op te trekken, tot 61 jaar in 2024. De korting blijft voor bedrijven die 58-plussers en ongeschoolde jongeren aanwerven.
  • Een eigen woning kopen blijft de droom van veel Vlamingen. Bij de aankoop van een eerste woning worden de registratierechten van 6 naar 3 procent verminderd. Daartegenover staat dat de registratierechten bij de aankoop van een tweede woning verhogen van 10 naar 12 procent. Bij een eerste aankoop komt er een aangepaste verlaging voor woningen die ingrijpend energetisch gerenoveerd worden. De meeneembaarheid, waarbij je de registratierechten naar een nieuwe woning kon meenemen, verdwijnt dan weer.
  • De Vlaamse regering maakt middelen vrij om de inruilwaarde van dienstencheques volledig te indexeren. Dienstencheques worden dus niet duurder en ook aan de fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques wordt niet gemorreld.
  • Opvallend: op het vlak van klimaatbeleid biedt Jan Jambon aan om Wallonië te helpen na de overstromingsramp. Dat kan volgens hem via een lening of een borgstelling.
  • Om de mobiliteit te bevorderen investeert de Vlaamse regering niet alleen in grote infrastructuurwerken à la Oosterweel, maar ook in fietspaden: voor elke 2 euro die een lokaal bestuur daaraan uitgeeft, wordt 1 euro Vlaams geld op tafel gelegd.
  • De maatregelen voor milieu klinken nogal vaag. Jambon sprak forse taal, maar het blijft vooral gaan over "doordachte en realistische maatregelen". Iets concreter is wel dat Vlaanderen bij het toekennen van subsidies aan bedrijven meer rekening gaat houden met de gevolgen voor milieu en klimaat. De opdracht van de milieu-inspectie wordt ook versterkt, maar voor meer concrete maatregelen wil de Vlaamse regering wachten op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar het PFOS-schandaal.
  • Wel een concrete maatregel op het vlak van afvalbeleid.  De milieuheffing op verbranden van bedrijfsafval stijgt van 13 euro naar 25 euro per ton, wat ongeveer 17 miljoen euro moet opbrengen.
  • In het onderwijs wordt 100 miljoen euro bespaard. Voor meer details hierover moet u geduld hebben: minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekijkt dat samen met de sector.

Hoe zit dat nu met de coronapas?

Tijdens de coronacrisis bleef de Vlaamse regering vaak wat onzichtbaar, maar als het van Jan Jambon afhangt, verandert dit nu. "We komen nu in een periode waarin de Vlaamse bevoegdheden kunnen spelen", aldus de minister-president in "Villa Politica".

De Vlaamse regering moet ook nog een beslissing nemen over een eventueel ruimer gebruik van de coronapas, maar volgens Jambon wordt daarover pas de volgende dagen een beslissing genomen. De reden: nog enkele juridische beslommeringen. 

Vanuit de Vlaamse Rand rond Brussel is er een duidelijk vraag om het Covid Safe Ticket ruimer in te zetten, zoals in het Brussels Gewest. Maar niet iedereen in de Vlaamse regering zou daarover even enthousiast zijn.

Bekijk hier het interview met minister-president Jan Jambon in "Villa Politica".

Videospeler inladen...

Meest gelezen