@Vilda - Jeroen Mentens

Natuurpunt en Monumentenwacht Vlaanderen gaan samen waardevol erfgoed beschermen

Natuurpunt en Monumentenwacht Vlaanderen hebben een akkoord ondertekend om samen waardevol erfgoed te beschermen. Het gaat onder meer om oude forten, wind- en watermolens en monumentale bomen die tot de erfgoedschatten van Vlaanderen behoren.  

Heel wat natuurgebieden bevatten naast waardevolle natuur ook waardevol erfgoed. Denk aan oude forten, historische schuren, wind- en watermolens en veldkapellen, maar ook aan grenspalen, bunkers, monumentale bomen en archeologische sites uit de Romeinse periode en de nieuwe steentijd.    

Natuurpunt, dat in Vlaanderen ongeveer 25 duizend hectaren aan natuurgebieden beheert, is verantwoordelijk voor het beheer van dat erfgoed. Maar om al die gebouwen en sites te onderhouden is gespecialiseerde kennis nodig. Monumentwacht Vlaanderen heeft die kennis. 

Via het samenwerkingsakkoord gaan de twee organisaties kennis delen. Monumentenwacht Vlaanderen zal Natuurpunt adviseren over het beschermen van gebouwen, en omgekeerd zal Natuurpunt kennis ter beschikking stellen over natuurbeheer. 

"Met Natuurpunt hebben we ons aangesloten bij Monumentenwacht  Vlaanderen", licht John Maes van Natuurpunt Beheer vzw toe. "In ruil maken zij voor elk stuk erfgoed dat onderhoud of restauratie nodig heeft een verslag op met aanbevelingen. Vervolgens kunnen wij samen met andere partners, zoals gemeenten en Regionale Landschappen, de werken uitvoeren. Op die manier kunnen we samen het erfgoed vrijwaren voor de toekomst."  

Meest gelezen