ImageGlobe

Voedingsindustrie lokt onze jeugd massaal naar ongezond eten, zegt consumentenorganisatie Test Aankoop

Test Aankoop wil dat er afdwingbare regels komen voor reclame voor ongezonde voeding die rechtstreeks op kinderen en jongeren is gericht. Uit een onderzoek van de consumentenorganisatie blijkt dat kinderen nog steeds massaal het doelwit zijn van reclame voor ongezonde snacks, terwijl de voedingsindustrie had beloofd om dat minder te doen. 83 procent van de tussendoortjes die Test Aankoop onderzocht, was ultraverwerkt en had  vaak een Nutri-Score D of E.

Tijdens de lente onderzochten experts van Test Aankoop de verpakkingen en de televisie- en internetreclame (YouTube, Instagram en Facebook) van 179 snacks (koekjes, zuivelproducten, vruchtenmoes, sapjes en dranken). De onderzoekers bekeken voedingsmiddelen met een verpakking of promotie die erop gericht is om een jong publiek (4-16 jaar) aan te spreken. Dit gebeurt via aantrekkelijke verpakkingen, met figuurtjes, sportpersoonlijkheden, beroemdheden of bekende animatiefiguren.

Ondermaatse voedingswaarde

De bevindingen zijn alarmerend want de meerderheid van deze tussendoortjes blijkt ultra verwerkt (83 procent), meestal met een Nutri-Score D of E, waarbij sommigen grote hoeveelheden suikers, vetten of zout bevatten.  Slechts 27 procent was aanvaardbaar vanuit nutritioneel oogpunt.

Al in 2016 luidde Test Aankoop de alarmbel en sindsdien is de situatie er volgens de consumentenorganisatie niet op verbeterd. Er bestaan vandaag dan ook geen bindende regels op Europees niveau om de op kinderen gerichte voedingsmarketing aan banden te leggen.  

De enige bestaande gedragscode hieromtrent bestaat uit een initiatief van enkele grote voedingsproducenten, genaamd “EU Pledge” waarvan de Belgische tegenhanger overigens “Belgian Pledge” heet, dat als doel heeft de marketing voor een jonge doelgroep te beperken.  

Test Aankoop en 9 andere Europese consumentenorganisaties vinden de zelf uitgewerkte criteria veel te laks.  Zo mogen er volgens de voedingscriteria van de EU Pledge 2021 voor 68 van de 179 door Test Aankoop onderzochte levensmiddelen reclame voor kinderen worden gemaakt, terwijl dit volgens de voedingscriteria van de WHO slechts voor 16 levensmiddelen het geval zou mogen zijn.

De criteria zijn laks en ze worden bovendien niet nageleefd

Simon November, Test Aankoop

De consumentenorganisaties hebben 81 gevallen voorgelegd aan het "verantwoordingsmechanisme" dat door Pledge in het leven was geroepen.  Van die 81 ingediende klachten werden er uiteindelijk slechts 7 klachten door de “EU Pledge” gegrond verklaard, 7 reclameboodschappen door de ondernemingen ingetrokken, en één zaak is nog in behandeling. Zo wordt dus aan minder dan 2 op de 10 klachten gevolg gegeven, volgens Test Aankoop. De organisatie vindt dan ook dat de criteria niet alleen laks zijn, maar bovendien ook niet nageleefd worden.

Strikt wettelijk kader

"Nu in Europa één kind op de drie lijdt aan obesitas of overgewicht en tal van organisaties – waaronder WHO – erkennen welke sterke invloed marketing voor ongezonde voeding heeft, is het dringend tijd de op kinderen gerichte reclame te reguleren” zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Gezien de inefficiëntie van de zelfregulering van de voedingsmarketing door de industrie, pleiten wij voor bindende Europese regels die o.a. zouden voorschrijven dat het gebruik van promotietechnieken die een sterke aantrekkingskracht op kinderen hebben, zouden worden stopgezet.” “Het is dringend” besluit hij. 

Meest gelezen