Pexels

Vorig jaar twee keer per dag geweld tegen Gentse politie: "Zeer betreurenswaardig"

Elke dag krijgt de politie van Gent twee keer te maken met burgers die geweld tegen agenten gebruiken. Dat blijkt uit de cijfers van vorig jaar. Die cijfers nemen jaar na jaar toe.  "Een zeer betreurenswaardige tendens", zegt Hans Moors.

In 2020 werden Gentse agenten bijna 700 keer het slachtoffer van geweld.  Tot op vandaag zijn er al 517 feiten bekend. "Het is belangrijk te benadrukken dat de cijfers nog niet eens volledig zijn, want er zijn ook gevallen van verbaal of fysiek geweld die niet geregistreerd zijn", zegt politiecommissaris Hans Moors. "Als er bijvoorbeeld vanuit een groep met flessen gegooid wordt naar politiemensen, waarbij niet duidelijk is wie de dader is, dan raakt zoiets niet geregistreerd. De cijfers zijn dus zeker een stuk hoger."

Er zitten lichte, maar ook heel ernstige gevallen van geweld tussen. Soms gaat het over gevallen waarbij politiemensen weken of maanden arbeidsongeschikt zijn. "Maar gelukkig zijn dat uitzonderingen."

Rode draad

Er zit een duidelijke rode draad in het soort interventies waar geweld gebruikt wordt. "Het gaat heel vaak over middelenmisbruik, dus over alcohol en drugs", zegt Moors. Niet noodzakelijk alleen in het nachtleven en evenementen. "Helaas hebben wij ook heel wat interventies voor intrafamiliaal geweld en burenruzies, waar vaak ook alcohol en drugs in het spel zijn."

Het is niet makkelijk redeneren met mensen die hun verstandelijke vermogens beneveld hebben met bepaalde roesmiddelen

Politiecommissaris Hans Moors

De commissaris is bezorgd over de evolutie, maar gelukkig is er binnen het Gentse politiekorps genoeg begeleiding. "Binnen ons korps hebben wij een specifieke dienst: de dienst personeelszorg. Die begeleidt de slachtoffers heel goed na incidenten. Er komt ook heel wat administratie kijken bij dergelijke tussenkomsten en ook daar ondersteunt ze."

Het tij keren

Er loopt op dit moment een nationale campagne over respect voor de veiligheidsberoepen. Daarmee wil de overheid de relatie tussen de burger en de veiligheidsberoepen versterken. "We moeten een duidelijk signaal geven dat geweld tegen politie en andere hulpdiensten niet toelaatbaar is. Wij zijn niet de vijand", besluit Moors.

Meest gelezen