Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Slechts twee fitnesscentra gecontroleerd op CO₂-meter

Sinds 9 juni, de datum waarop CO₂-meters verplicht werden, zijn slechts twee fitnesscentra gecontroleerd. Een ervan bleek niet in orde. Dat schrijft de krant De Standaard. Bevoegd minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) erkent het probleem: "We zullen in de toekomst meer en ook pro-actief controleren."

Sinds 9 juni zijn horecazaken en finesscentra verplicht om een CO₂-meter te plaatsen. Die moet goed zichtbaar zijn, en mag niet naast een deur of raam hangen. Als de meter meer dan 900 ppm aangeeft, moeten uitbaters actie ondernemen om de waarde weer te doen dalen. Boven 1.200 ppm moet de zaak ontruimd en gesloten worden. 

Bekijk hier het verslag uit “Het journaal”:

Videospeler inladen...

Volgens cijfers van De Standaard werden tussen 9 juni en 21 september 2.490 horecazaken gecontroleerd. In 889 gevallen bleek de CO₂-meter niet in orde. Veel zaken hadden er nog geen, bij de andere konden de waarden niet correct afgelezen worden. Geen enkele zaak moest echter de deuren sluiten. In diezelfde periode werden er amper twee fitnesscentra gecontroleerd. Eén van die twee bleek niet in orde.

We zullen meer en pro-actiever controleren
Pierre-Yves Dermagne (PS), federaal minister van Economie

De controles op CO₂-meters gebeuren op dit moment door twee overheidsinstanties. In de horeca controleert de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, bij fitnesszaken ligt die verantwoordelijkheid bij de FOD Economie. Die laatste zou enkel controleren wanneer er effectief klachten zijn. 

Bevoegd minister voor Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) erkent het probleem: "Er waren inderdaad maar twee controles maar sinds het laatste overlegcomité ligt de focus volledig op ventilatie. We zullen op dat vlak de controles opdrijven en zullen dat ook pro-actief doen, niet alleen na klachten."

Dermagne geeft in "Het Journaal" aan dat er meer gecontroleerd zal worden:

Videospeler inladen...

De cijfers zijn vooral opvallend omdat op het vorige Overlegcomité, op 17 september, werd beslist om nog meer in te zetten op goede luchtkwaliteit en dus ook op de plaatsing van CO₂-meters om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

De tijd waarin iedereen zijn "goesting" doet is voorbij
Frank Vandenbroucke (Vooruit), federaal minister van Volksgezondheid

Federaal minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), bevoegd voor de controles in de horeca, benadrukte na dat laatste Overlegcomité dat de maatregelen rond luchtkwaliteit voor hem de belangrijkste beslissingen waren. Dat bevestigde hij vandaag nogmaals in "De Ochtend" op Radio 1: "Ik blijf erbij dat we op het vorige Overlegcomité een keerpunt hebben bereikt. Alle regeringen hebben afgesproken om vol in te zetten op algemene regels rond luchtkwaliteit, en dat voor zowal cafés, restaurants, fitnesscentra als evenementenzalen. De tijd waarin iedereen zijn "goesting" doet is dus voorbij."

Beluister vanaf minuut 10:50 het interview met Frank Vandenbroucke over het gebrek aan controle op CO₂-meters

Maar Vandenbroucke toont ook begrip voor uitbaters van horecazaken en fitnesscentra: "We beseffen dat ventilatiesystemen of desinfectietoestellen voor sommige mensen een enorme investering vraagt en voorzien daarom een overgangsperiode waarin niet gesanctioneerd wordt wanneer deze niet aanwezig zijn." Die overgangsfase is volgens Vandenbroucke echt nodig: "Stel je eens voor dat alle horecazaken en fitnesscentra vandaag plots beginnen te bestellen, dan duurt het nog maanden voor die toestellen er effectief staan." De minister vraagt dus "een beetje realisme". 

Voor alle duidelijkheid, de overgangsperiode geldt niet voor CO₂-meters: Zaken die vandaag geen meter hebben zullen wel degelijk beboet worden. Wanneer die overgangsperiode precies afloopt, is niet meteen duidelijk en de regering is ook niet van plan om dat ministerieel vast te leggen. "Op dit moment willen we de neuzen in dezelfde richting krijgen. Op een zekere dag zal er een absolute verplichting zijn en zullen er sancties volgen voor overtreders maar de weg daarnaartoe is zeer ambitieus en die willen we samen met de betrokken sectoren bewandelen", licht Vandenbroucke zijn ambities toe.

Nieuwe regels vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober zullen CO₂-meters ook verplicht worden in dancings, discotheken en danscafés. Ook evenement-, feest- en sportzalen moeten vanaf dan aan de regels rond luchtkwaliteit voldoen.

Er wordt ook komaf gemaakt met de sluitingsdreiging. Vanaf dan hoeven horeca- en fitnesszaken niet langer te sluiten als de drempelwaarde van 1.200 ppm overschreden wordt. De regel ging op de schop omdat het voor andere sectoren zoals dancings niet altijd evident is om snel ramen en deuren open te doen om de waarde te doen dalen.

Wanneer de drempel van 900 ppm overschreden wordt, zal de uitbater wel nog steeds een actieplan moeten kunnen voorleggen. Daarin krijgen ook luchtzuivering en desinfectie een plaats: zo kan de hoeveelheid virus aanzienlijk dalen, ook al is er een overschrijding van de CO₂-norm. 

Meest gelezen