ROBIN UTRECHT

Drie op de vier gemeenten zijn "arm aan huisartsen", maar hoe problematisch is dat? En zijn er oplossingen?

Drie op de vier Vlaamse gemeenten zijn "huisartsarm". Dat schrijven verschillende bladen van DPG Media op basis van cijfers van Zorg en Gezondheid. Maar wat betekent dat, en is het problematisch? En zoja, welke oplossingen zijn er? "Er komt een subsidie voor huisartsen die assistentie zoeken of in praktijken samengaan", aldus Zorg en Gezondheid.

Uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat ongeveer 3 op de 4 Vlaamse gemeenten "arm aan huisartsen" zijn. Het aantal gemeenten met een beperkt aantal huisartsen is ook fors toegenomen de afgelopen jaren. 

Huisartsen die een gezamenlijke praktijk opstarten krijgen een subsidie

"Huisartsarm" wil zeggen dat er minder dan 9 huisartsen zijn per 10.000 inwoners, maar het hoeft niet altijd te betekenen dat mensen geen huisarts vinden. Want de cijfers houden rekening met het feit of artsen halftijds of voltijds werken, en hoeveel patiënten hij of zij aanneemt. "Zelfs als je geen huisarts vindt moet de dichtsbijzijnde dokter je normaal gezien toch op consultatie nemen", zegt professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey. "En de laatste jaren zijn heel wat dokters samengegaan in praktijken of hebben ze assistenten die heel wat administratieve rompslomp wegnemen, waardoor je als huisarts meer patiënten kan aannemen", aldus Devroey nog.

Sophie Van Steenbergen is huisarts in Berchem in Antwerpen. Ze heeft haar handen vol want de werkdruk is torenhoog.

Videospeler inladen...

Oplossingen?

De cijfers zeggen dus niet alles, maar toch is de situatie zorgwekkend. De werkdruk blijft hoedanook torenhoog voor artsen. "Alle huisartsen hebben hun handen meer dan vol. Er is al lang een tekort", aldus Devroey. En al betekent het niet overal dat je ook als patiënt geen huisarts meer zou vinden, het probleem bestaat wel. "Ook wij werken met wachtlijsten en patiëntenstops", getuigt Sophie Van Steenbergen van Jong Domus (de vereniging van jonge huisartsen) in "De ochtend" op Radio 1.

Kan het (verder) optrekken van de huisartsenquota - waardoor meer huisartsen mogen afstuderen - soelaas bieden? "Het kan nog helpen, maar het is niet genoeg, aldus Devroey. "We zien dat de afgelopen jaren het aantal afstuderende huisartsen verdrievoudigd is, van 100 naar 300. Maar de moderne huisarts is niet altijd meer bereid om 80 uren per week te werken, zoals veel oudere huisartsen doen. Als die op pensioen gaan heb je eigenlijk 1,5 nieuwe huisarts nodig."

"Ziektebriefjes voor korte duur zouden afgeschaft moeten worden", aldus Sophie Van Steenbergen in "De ochtend":

Kan het samengaan van huisartsen in praktijken dan helpen? "Ja", denkt Devroey. "Het maakt de job van huisarts ook aantrekkelijker als je je niet moet focussen op administratie." Ook Zorg en Gezondheid heeft dat begrepen. "Vroeger werkten we met een vestigingspremie. Huisartsen kregen een financiële tegemoetkoming als ze zich vestigden in huisartsarme regio's. Maar het systeem bleek weinig effectief", aldus Ria Vandenreyt. "Maar nu gaan we inzetten op multidisciplinaire praktijkvorming. Dat wil zeggen dat we een financiële tegemoetkoming gaan voorzien voor huisartsen die assistentie zoeken of samengaan in praktijken. Het systeem gaat in vanaf 2022." 

Huisartsen hebben sowieso hun handen meer dan vol, het optrekken van de quota lost niet alles op

Dirk Devroey

Die tegemoetkoming komt in de vorm van een subsidie, en is voor praktijken waar meer dan 2 disciplines samenwerken. Dat kan bijvoorbeeld ook een praktijkverpleegkundige of een administratief bediende zijn, die een huisarts(en) ondersteunen. Startende huisartsen kunnen daarnaast ook nog een bijkomende renteloze lening krijgen met het oog op aannemen van assistentie.

Verschillende huisartsen en huisartsenverenigingen pleiten ook al een tijdje voor het afschaffen van het ziektebriefje als je 1 dag ziek thuis blijft van je werk. "Ook dat zou de administratieve rompslomp kunnen verminderen", aldus Sophie Van Steenbergen. "(...) En dan kunnen we ons focussen op onze "core business", namelijk de zorg voor mensen."

Meest gelezen