Radio 2

In Kortrijk brengen metingen luchtkwaliteit en geluidsoverlast in kaart

Vanaf volgende week beginnen er lucht- en geluidsmetingen in de regio Kortrijk. Op 33 locaties wordt een jaar lang de luchtkwaliteit gemeten; op 38 locaties wordt een anderhalve maand de geluidsoverlast gemeten. De metingen gebeuren in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost, in de buurt van de E17 en de Ring rond Kortrijk. 

In totaal brengen 33 meetlocaties voor lucht en 38 meetlocaties voor geluid, de luchtkwaliteit en geluidsoverlast op grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem in kaart. "Het is uitzonderlijk dat zowel de lucht als het geluid worden gemeten", zegt Bert Herrewyn (Vooruit), Kortrijks schepen van Leefmilieu. "We zien dat het thema heel hard leeft, mensen zijn bezorgd en terecht want we ademen deze lucht elke dag in", vertelt Herrewyn. "Tijdens inspraakrondes hebben de omwonenden alsook de lokale besturen hun grote bezorgdheid over de luchtkwaliteit en de geluidshinder geuit."

"Het inititief gaat uit  van lokale besturen en is in samenwerking met het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij en kadert in het grote K-R8-project. K-R8 wil de levenskwaliteit van de inwoners die rond de E17 wonen verbeteren", aldus Herrewyn. 

Concreet wordt een jaar lang de luchtkwaliteit gemeten om een beeld te vormen van de actuele situatie in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem). Daarmee kunnen ze eventuele knelpunten in kaart brengen. Daarnaast wordt ook voor anderhalve maand, in opdracht van het Departement Omgeving, het verkeerslawaai in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost gemeten. 

De vrijwilligers zorgen er ook voor dat het niet alleen een project is van de overheid, maar ook van de mensen uit de regio Kortrijk zelf.

Bert Herrewyn, schepen van Leefmilieu (Vooruit)

Vrijwilligers zijn belangrijke factor

Het project wordt gedragen door een 15-tal vrijwilligers die de stalen die opgehangen werden bij mensen thuis en bij scholen om de 2 weken zullen ophalen en naar het labo brengen. "Dat is voor ons financieel gezonder, maar het zorgt ook voor een grotere betrokkenheid bij de inwoners. Ik ben die mensen ongelofelijk dankbaar. Zij zorgen er ook voor dat het niet alleen een project is van de overheid, maar ook van de mensen uit de regio Kortrijk zelf."

De meeste vrijwilligers doen mee omdat ze zelf benieuwd zijn naar de resultaten. "Ik woon vlakbij de E17, op een 200 meter van de afrit. Vroegere metingen gaven aan dat de concentratie vooral op de E17 is, maar omdat ik er zo dichtbij woon, ben ik benieuwd hoe dat zit met die metingen", vertelt één van de vrijwilligers. "Sowieso is er enorm veel geluidsoverlast in onze wijk, dat is echt een constante stroom van lawaai en ik vermoed ook van stikstof."

Volg de resultaten op de voet

In Kortrijk komt er ook een digitaal bord waarop je de luchtkwaliteit in de stad kan volgen. De resulaten van de metingen kunnen realtime worden gevolgd op de site.

Meest gelezen