Zieke Vlaams Parlementsleden zullen na maand terugvallen op 60 procent van loon

Vlaams Parlementsleden die ziek worden en daardoor lange tijd afwezig zijn, zullen binnenkort na 30 dagen terugvallen op ongeveer 60 procent van hun loon. Dat werd beslist door het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement en morgen wordt erover gestemd in de plenaire vergadering. De kwestie werd actueel omdat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi al sinds eind vorig jaar afwezig is door ziekte.

Eind vorig jaar diende Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi een ziektebriefje in en sindsdien is ze niet meer aanwezig geweest in het Vlaams Parlement. De voormalige Open VLD-politica kwam begin 2021 in opspraak omdat ze verdacht wordt van subsidiefraude. Ze bleef wel zetelen in het Vlaams Parlement en bleef, ondanks haar afwezigheid, haar volledige loon als parlementslid ontvangen. In het statuut van parlementsleden staat namelijk dat zij, ook bij afwezigheid door ziekte, recht blijven hebben op hun volledige wedde.

De kwestie veroorzaakte veel verontwaardiging bij de publieke opinie en collega-parlementsleden. Die wilden bekijken of een deel van het loon van El Kaouakibi toch ingehouden kon worden. Vandaag besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement om het statuut van haar parlementsleden aan te passen. Binnenkort zullen alle Vlaams Parlementsleden na een maand afwezigheid terugvallen op ongeveer 60 procent van hun loon.

Ze verliezen na 30 dagen afwezigheid namelijk hun onkostenvergoeding. Die bedraagt bijna 40 procent van hun volledige vergoeding van gemiddeld 5.700 euro netto. (Omdat Vlaams Parlementsleden technisch gezien geen werkgever hebben, mag je eigenlijk niet spreken over een "loon".) Concreet wil dat zeggen dat Vlaams Parlementsleden die meer dan 30 dagen afwezig zijn door ziekte, terugvallen op een vergoeding van gemiddeld 3.500 euro, en dat is ongeveer 60 procent van hun totale wedde.

Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans gaf meer uitleg in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans lichtte de beslissing toe in "De wereld vandaag" op Radio 1. Beluister hier het gesprek (en lees eronder verder):

Morgen stemt plenaire vergadering

De beslissing van het Uitgebreid Bureau moet nog bekrachtigd worden door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, waar er morgen over gestemd zal worden. Maar aangezien alle partijen, op de PVDA na, vertegenwoordigd zijn in dat Uitgebreid Bureau, staat een goedkeuring door de plenaire vergadering ook nagenoeg vast.  Indien de nieuwe regel morgen gestemd wordt, treedt die vanaf vrijdag 1 oktober in werking. Tel daar 30 dagen bij en dan zal El Kaouakibi vanaf november een deel van haar vergoeding moeten inleveren.

Er verandert niets aan de twee maten, twee gewichten
Jos D'Haese, fractieleider Vlaams Parlement (PVDA)

De linkse oppositiepartij PVDA, die niet vertegenwoordigd is in het Uitgebreid Bureau en dus ook niet betrokken was bij de beslissing, vindt dat dit nog niet ver genoeg gaat. "Er verandert niets aan de twee maten, twee gewichten", vindt hun fractieleider in het Vlaams Parlement Jos D'Haese. "Enkel hun onkostenvergoeding wordt geschrapt. Gewone werknemers verliezen al hun vergoedingen én behouden maar 60 procent van hun loon. Waarom zou de regeling voor parlementsleden daarvan moeten afwijken?"

Controlearts mag niet langsgaan

Wel, het probleem is dat Vlaams Parlementsleden helemaal geen werknemers zijn. Ze zijn bij niemand in dienst, niet bij het parlement, noch bij de parlementsvoorzitter. En dat heeft ook op andere vlakken belangrijke gevolgen. Het Vlaams Parlement wilde eigenlijk ook een controlearts bij El Kaouakibi langs sturen om te weten te komen of ze wel echt ziek, en dus gewettigd afwezig, is. In juni had het parlement daarover om een juridisch advies gevraagd om te bekijken of dat mogelijk is. 

Dat blijkt nu niet het geval te zijn, aangezien er geen werkgever-werknemer-relatie bestaat tussen het parlement en de parlementsleden. Het wettelijk kader om een controle-arts te kunnen sturen, ontbreekt daarom. Het Vlaams Parlement beschikt bovendien niet over de mogelijkheid om dat wettelijke kader toch te voorzien. Dat is namelijk een federale bevoegdheid.

De beslissing die vandaag wél genomen werd over het loon van parlementsleden, zal trouwens enkel van toepassing zijn op het Vlaams Parlement. Ook in federaal legden Groen, Vlaams Belang en Vooruit de kwestie op tafel, maar daarover werd nog niets beslist. De vraag is of er bij de Franstalige partijen wel animo bestaat voor het beperken van de vergoeding van zieke parlementsleden. De zaak-El Kaouakibi leeft namelijk helemaal niet aan de andere kant van de taalgrens.

Meest gelezen