Bijna 1 op de 3 medewerkers van Brusselse woonzorgcentra niet gevaccineerd tegen corona

Voor het eerst is de vaccinatiegraad van het personeel in de Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra bekendgemaakt. Uit de cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat 30 procent van het personeel in woonzorgcentra in Brussel niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. In het hele land is de vaccinatiegraad in ziekenhuizen hoger dan in de woonzorgcentra. En vooral personeel jonger dan 45 laat zich minder vaak vaccineren.

Net als bij de rest van de bevolking ligt de vaccinatiegraad van het personeel in de Brusselse ziekenhuizen en woonzorgcentra lager dan in Vlaanderen en Wallonië. Het gaat dan niet alleen om zorgend personeel, maar over álle loontrekkenden in de ziekenhuizen en woonzorgcentra.

In de Brusselse ziekenhuizen is 84,6 procent van het personeel volledig gevaccineerd (cijfers van 3 september 2021, red.). Daarmee doen de ziekenhuizen het een pak beter dan de algemene Brusselse bevolking. Momenteel heeft 65 procent van alle volwassen Brusselaars zich volledig laten vaccineren. 

In de woonzorgcentra in Brussel daarentegen ligt de vaccinatiegraad amper hoger dan in de algemene Brusselse bevolking. 67 procent van het personeel is volledig gevaccineerd. 3,6 procent heeft 1 prik gekregen, bijna 30 procent is (nog) niet gevaccineerd. Nogmaals, dit zijn cijfers van 3 september.

Volgens professor Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce vaccinatie, is er in Brussel nog heel wat werk aan de winkel. Door de cijfers over de vaccinatiegraad van het personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra te publiceren, hoopt het KCE dat nog meer zorgverleners zich zullen laten vaccineren. "Zorgverstrekkers moeten het goede voorbeeld geven voor de rest van de bevolking", klinkt het. Bovendien heeft de patiënt volgens Ramaekers recht op transparantie. "Om te kunnen inschatten in welke omgeving hij verzorgd wordt", zegt hij. 

Femarbel, de vereniging van meer dan 300 privérusthuizen in Brussel en Wallonië, is niet geschrokken over de lage vaccinatiegraad in de Brusselse woonzorgcentra. "Sommige mensen lezen liever de commentaren op sociale media, dan wetenschappelijke artikels", zegt secretaris-generaal Vincent Frédéricq op Radio 1.

"Er is maar één oplossing: verplichtte vaccinatie. Er moet echt zo snel mogelijk werk van worden gemaakt om nieuwe uitbraken te vermijden in de woonzorgcentra", zegt Frédéricq. "Werknemers die zich niet willen laten vaccineren kunnen dan geschorst worden en worden niet betaald."

Herbeluister het gesprek met Vincent Frédéricq van Femarbel over de lage vaccinatiegraad in Brusselse rusthuizen uit "De wereld vandaag" op Radio 1:

Vlaanderen en Wallonië

In Vlaanderen ligt de vaccinatiegraad in de ziekenhuizen en woonzorgcentra een heel pak hoger: 96,5 procent van het ziekenhuispersoneel is volledig gevaccineerd, 93,8 procent van het personeel in woonzorgcentra. In beide gevallen ligt de vaccinatiegraad hoger dan bij de rest van de Vlamingen (91 procent van de volwassenen, red.).

Toch kunnen ook die cijfers volgens Ramaekers nog omhoog. "We blijven gaan voor de 100 procent. Ik denk dat we dat ook echt wel mogen verwachten van de zorgverstrekkers."

Twee derde van het niet-gevaccineerd personeel is jonger dan 45 jaar

Ook in Wallonië ligt de vaccinatiegraad van het ziekenhuispersoneel hoger dan die van de woonzorgcentra. De vaccinatiegraad van het personeel in de woonzorgcentra (78,5%) is vergelijkbaar met die van de rest van de Waalse volwassen bevolking (80%). 

Uit het rapport blijkt ook dat de vaccinatiegraad toeneemt met de leeftijd. Twee derde van het niet-gevaccineerd personeel is jonger dan 45 jaar. In de Brusselse woonzorgcentra is zelfs maar iets meer dan de helft van de werknemers tussen 18 en 34 jaar volledig gevaccineerd. In de Brusselse ziekenhuizen ligt het cijfer wel boven de 80 procent.

Amper zorginstellingen in Wallonië en Brussel die streefdoel van 95 procent halen

Iets meer dan de helft van de Vlaamse zorginstellingen haalt het streefdoel van een vaccinatiegraad van 95 procent of meer. Dat is zo bij 76 procent van de ziekenhuizen het geval en bij 47,5 procent van de woonzorgcentra. 

In Brussel en Wallonië is er telkens slechts 1 ziekenhuis dat het doel van 95 procent haalt. In Wallonië is in 16 woonzorgcentra 95 procent of meer van het personeel gevaccineerd, in Brussel is er geen enkel woonzorgcentrum met zo'n hoge vaccinatiegraad.

Volgens het rapport is er weinig verschil tussen publieke en private zorginstellingen. De vaccinatiegraad in psychiatrische ziekenhuizen zou wel iets lager zijn dan in andere ziekenhuizen.

550 Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra maken vaccinatiegraad openbaar

Vandaag maken ook 550 Vlaamse zorgvoorzieningen bekend wat de vaccinatiegraad van hun personeel is. Gemiddeld is 95,6 procent van het personeel er gevaccineerd. Enkel in 27 Vlaamse woonzorgcentra (6 procent) is de vaccinatiegraad 90 procent of lager. In 32 woonzorgcentra zijn alle medewerkers gevaccineerd.

Het gaat om een eerste meting waaraan 6 op de 10 erkende ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen vrijwillig hebben deelgenomen.

"Dat er voorlopig nog niet meer zorgvoorzieningen hebben deelgenomen, heeft te maken met de timing van de oproep", zegt Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. "De oproep is gelanceerd in augustus en de deadline was begin september al."

Om een vaccinatiegraad van 100 procent in ziekenhuizen en woonzorgcentra te halen, zullen we naar verplichtte vaccinatie moeten gaan

Johan Staes, gedelegeerd bestuurder Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk

"Het is dus niet zo dat de ontbrekende voorzieningen een minder goede vaccinatiegraad willen verbergen", zegt Staes. "De cijfers zijn overal zeer hoog. De meeste zorgvoorzieningen hebben een vaccinatiegraad van 95 procent en meer (65% van de deelnemende voorzieningen heeft een vaccinatiegraad van 95% of meer, red.). De vaccinatiegraad in de ontbrekende voorzieningen, die ongetwijfeld later nog zullen aansluiten, zal in dezelfde grootteorde liggen."

Herbeluister het gesprek met Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk uit "De ochtend" op Radio 1:

Volgens Johan Staes hebben vooral ziekenhuizen en woonzorgcentra in grote steden als Antwerpen en Gent een lagere vaccinatiegraad. "Als we daar iets willen aan veranderen, zullen we toch naar een verplichte vaccinatie voor personeel in zorgvoorzieningen moeten gaan", zegt Johan Staes. "We moeten echt naar een vaccinatiegraad van 100 procent gaan in ziekenhuizen en woonzorgtcentra." 

De vaccinatiegraad per zorgvoorziening in Vlaanderen is raadpleegbaar via de website van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg.

Meest gelezen