De Mont Blanc is 1 meter minder hoog dan in 2017: is de hoogste berg van West-Europa echt gekrompen?

4.807 meter en 81 centimeter. Dat cijfer mogen geografen uit het hoofd leren. Of fanatieke kwissers, die het antwoord willen kennen op de vraag hoe hoog de hoogste berg van West-Europa precies is. Het is een nieuw cijfer, na een nieuwe meting. Hoezo? Heeft een vorige generatie "bergmeters" zich vergist, of is er meer aan de hand?

Generaties Fransen kregen het in de les aardrijkskunde te horen: de Mont Blanc is 4.808 meter en 72 centimeter hoog. Zo stond het in de schoolboekjes en encyclopedieën, al sinds het einde van de negentiende eeuw.

En dus was het groot nieuws, toen landmeters aan de voet van de hoogste berg van West-Europa op een persconferentie met het nieuwe cijfer uitpakten: 4.807 meter en 81 centimeter. Spontane reactie bij velen: "Ha, hij is een meter gekrompen, onze hoogste,  en dat zal wel met de klimaatopwarming te maken hebben." Zou het? 

Twee weken geleden bleven Jean des Garets en Denis Borel, twee Franse geografen, drie uur op de top van de Mont Blanc. De weersomstandigheden waren uitstekend voor een hoogst precieze meting. "En dat was onze enige bedoeling", zeggen des Garets en Boral.  "Wij meten, nu is het aan andere wetenschappers om met onze gegevens aan de slag te gaan."

Het cijfer is nieuw en officieel. Of de berg officieel gekrompen is, da's een complexe vraag. Er zijn om de zoveel jaar trouwens niet-officiële metingen, en wat blijkt: die durven nogal eens verschillende resultaten op te leveren. Dan weer wat hoger, dan weer lager.

Klimaatopwarming oorzaak ? De verklaring is logisch, namelijk : "Ja en nee"

Bovenaan de Mont Blanc ligt uiteraard eeuwige sneeuw.  En onder die sneeuw- en ijslaag ligt de rotstop. De laag sneeuw en ijs is ongeveer 15 meter dik. In de zomer is de laag trouwens iets dikker dan in de winter omdat de wind in de winter krachtiger is, wat de sneeuw en het ijs doet wegwaaien. 

Zoals gezegd, toen des Garets en Borel de top bereikten, waren de omstandigheden ideaal. En dus konden beide wetenschappers heel precies de dikte van de sneeuwlaag meten; van de officiële top tot aan de rotstop.

En dan nu de vraag van één miljoen: heeft de opwarming van de aarde invloed op de hoogte van de Mont Blanc? Het antwoord is "ja en nee".  Uit onofficiële metingen blijkt dat de sneeuw- en ijslaag enkele centimeter per jaar krimpt. De opwarming van het klimaat is de verklaring daarvoor.  "Ja" dus. 

We hadden het al over de rotstop zelf. Ook de hoogte van die top konden de twee Franse geografen uiterst precies berekenen. Het resultaat : 4.792 meter. En het staat wetenschappelijk vast dat die rotstop nog geen halve millimeter gekrompen of gegroeid is. "Nee", dus.

Om café- of kwisgeschillen te beslechten hierbij de conclusie. De officiële hoogte van de Mont Blanc wisselt, afhankelijk van de dikte van de sneeuw- en ijslaag. Die dikte wisselt mee met de seizoenen. Maar het staat wel vast dat die ijslaag doorheen de jaren iets dunner wordt, en dat dit fenomeen met de opwarming van het klimaat te maken heeft. Anderzijds heeft het klimaat geen invloed op de hoogte van de rotstop. Die is: 4.792 meter. Een nieuw cijfer om uit het hoofd te leren.

Meest gelezen