Euthanasieartsen worden vaker onder druk gezet: "De familie schreef dat ze me gingen aanklagen voor moord"

De bereidheid bij artsen om nog euthanasie uit te voeren is sterk gedaald. Dat schrijft het weekblad Knack op basis van een rondvraag bij artsen. De rondvraag werd gedaan na het ophefmakende euthanasieproces. Wim Distelmans, van de euthanasiecommissie, zegt dat artsen steeds vaker geïntimideerd worden door families die de euthanasie van hun familielid willen tegenhouden. Wij spraken met een huisarts die dat zelf aan de lijve ondervond.

Volgens professor en voorzitter van de euthanasiecommissie Wim Distelmans heeft het euthanasieproces de deur opengezet voor heel wat families om de euthanasie van hun familielid te proberen tegenhouden. Bij dat euthanasieproces - in januari vorig jaar - stonden drie artsen terecht. De familie wilden hen laten vervolgen voor gifmoord. De artsen werden vrijgesproken, maar toch zijn heel wat artsen voorzichtiger geworden en minder geneigd nog euthanasie uit te voeren, blijkt uit een rondvraag. En het blijkt ook uit de getuigenis van huisarts Steven Van Meirvenne.

Ik heb de euthanasie uitgesteld om alles te laten berusten. Ik heb geen zin een proces

Huisarts Steven Van Meirvenne

Mail van advocaat

Van Meirvenne voerde tijdens zijn carrière al ongeveer 20 keer euthanasie uit. "Ik doe het niet graag, maar bij sommige mensen die enorm lijden is het nodig", zegt hij. Half augustus stond er een euthanasie ingepland bij een van zijn patiënten. Alles was wettelijk in orde, ook de controleartsen en deskundigen hadden een positief advies gegeven.

"En toen kreeg ik een mail van een bekend Antwerps advocatenkantoor waarin stond dat ze me gingen aanklagen voor moord als ik de euthanasie zou uitvoeren." De advocaat was ingeschakeld door de familie van de man, die wilde niet dat hij euthanasie zou plegen. 

Huisarts Steven Van Meirvenne doet zijn verhaal: "Geen angst, maar ik heb geen zin in een proces"

Videospeler inladen...

Een euthanasie is iets tussen een patiënt en diens arts, en valt onder het beroepsgeheim. De familie heeft eigenlijk niets te zeggen over een euthanasieaanvraag of -toekenning, maar toch voerde Van Meirvenne de euthanasie niet uit.

"Ik ben toen naar de man gereden en heb gezegd dat ik de euthanasie niet zou uitvoeren die dag (...) Ik heb geen zin in een proces zoals het euthanasieproces (...) Mijn patiënt vond het jammer maar begreep het", getuigt de arts. De familie wil dat de man eerst nog een stamcelbehandeling ondergaat, maar dat zou volgens dokter Van Meirvenne niet helpen, en ook de man wil zo'n therapie niet. 

Strenge voorwaarden

Professor Wim Distelmans heeft het gevoel dat heel wat families vaker advocaten inschakelen. "Advocaten die zich laten leiden door families die euthanasie willen tegenhouden, en artsen willen intimideren ... dat begrijp ik niet. Die advocaten die dat doen, kennen de wet niet, want alleen de patiënt zelf heeft er iets over te zeggen. Mensen vergeten dat een euthanasie moet voldoen aan heel strenge voorwaarden. Er zijn controleartsen die adviezen geven, de patiënt moet lijden en bij rede kunnen beslissen."

Advocaten die willen procederen kennen de wet niet. De familie heeft niets te zeggen

Wim Distelmans

Distelmans zegt dat heel wat artsen nu euthanasieverzoeken van patiënten doorsturen naar meer gespecialiseerde artsen, waardoor die nu meer werk hebben. Maar hij verwacht niet dat er nu ook een wachtlijst komt voor euthanasieaanvragen.

"Uiteindelijk is de patiënt de dupe van mogelijke procedurekwesties en het feit dat artsen daardoor afhaken. Want ze moeten verder lijden terwijl ze euthanasie willen", aldus Distelmans. Ook Van Meirvenne beaamt dat. "Ik zie mijn patiënt elke week, en elke week vraagt hij naar zijn euthanasie. Hij vraagt zelfs pillen waarmee hij zelfmoord kan plegen en heeft al een zelfmoordpoging achter de rug (...)" Van Meirvenne is vastberaden de euthanasie toch uit te voeren binnenkort.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be. 

Meest gelezen