Radio 2

Gent opent eerste natuurbegraafplaats waar ook lichamen in biologisch afbreekbare materialen kunnen begraven worden

In Drongen, bij Gent, is vandaag een natuurbegraafplaats geopend waar ook lichamen in een biologisch afbreekbare lijkwade kunnen begraven worden. Een unicum voor Vlaanderen want bij andere natuurbegraafplaatsen gaat het alleen om de as van een dierbare die kan uitgestrooid worden of een biologisch afbreekbare urne die kan begraven worden. Er worden geen gedenktekens toegelaten en een concessie loopt 25 jaar. Dat is de tijd die een lichaam nodig heeft om op te gaan in de natuur.

De eerste natuurbegraafplaats voor ons land kwam er in 2018 in Zoersel. Nadien begon het "concept" langzaamaan bekender en geliefder te worden. De plek die vandaag in Drongen is geopend is de eerste in Vlaanderen waar lichamen op natuurlijke wijze kunnen begraven worden. Op andere natuurbegraafplaatsen in Vlaanderen worden assen uitgestrooid en urnen begraven. Dat kan ook in Drongen, maar nu kunnen lichamen er ook begraven worden zolang dat gebeurt in een lijkwade, kist of urne dat volledig kan afgebroken worden in de natuur.

Natuurlijke begraafvormen

"De ideeën rond rouwen en overlijden veranderen in onze samenleving", zegt schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V). "Meer en meer krijgen we vragen naar natuurlijke begraafvormen. Met deze plek komen we tegemoet aan die vraag."

De ideeën rond rouwen en overlijden veranderen in onze samenleving
Schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V)

De begraafplaats is een volledig groene omgeving, het landschap werd zoveel als mogelijk behouden zoals het was. Er is wel een boomgaard met 72 kersenbomen bijgekomen. Er is niet gemanipuleerd met het groen dat er al was en omdat de stad biodiversiteit heel belangrijk vindt, is er grond van de Westerbegraafplaats naar deze natuurbegraafplaats gebracht om bepaalde plantjes, zoals het zandblauwtje, ook in Drongen te laten groeien.

Radio 2

Er is aandacht geschonken aan alles, ook aan het hergebruik van een aantal zaken. Zo zijn de zitbanken gemaakt van bomen die in het Gentse werden omgehakt. En de takkenwallen die er zijn, bestaan uit takken van de bomen van de plaats zelf.

Concessie 25 jaar

Als een Gentenaar zijn geliefde op een natuurlijke wijze wil laten begraven moet dat aangevraagd worden aan de stad. "Het gaat dan om een concessie van 25 jaar. Het bijzondere is dat er geen gedenktekens zijn. Het lichaam of de urne wordt begraven aan de voet van een van de kerselaars", zegt schepen Heyndrickx. De stad laat wel toe om een nestkastje of een insectenhotel te bevestigen aan die specifieke boom. De periode van 25 jaar is zo bepaald omdat dat de tijd is die een lichaam nodig heeft om op te gaan in de natuur.

4.000 jaar geleden lag hier ook al een begraafplaats
Schepen Filip Watteeuw (Groen!)

Voorafgaand aan het installeren van deze natuurbegraafplaats is een archeologisch onderzoek gebeurd, zoals dat altijd gedaan wordt vooraleer nieuwe zaken gebouwd of geïnstalleerd worden. Daaruit blijkt dat er een grafheuvel ligt uit de bronstijd. "4.000 jaar geleden lag hier ook een begraafplaats", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). "Naast de grafheuvel hebben we zelfs nog villa's en plattegronden uit het IJzertijdperk teruggevonden. En zelfs resten uit het kampement van het Britse leger uit begin 17e eeuw."

Foto stad Gent

Alle geschiedkundige overblijfselen zijn goed beschermd, zegt de schepen nog. Het is de bedoeling dat op de heuvel, die ingericht is met houten palen en een gracht, urnen begraven worden.

Natuurbegraafplekken

Deze natuurbegraafplaats is nieuw voor de Gentenaars, maar de stad wil naar de toekomst toe ook "natuurbegraafplekken" inrichten. Daar kunnen dan geen lichamen begraven worden, maar er kunnen wel assen uitgestrooid worden in een bos. De eerste daarvan is gepland in de Vinderhoutse Bossen.

In de nieuwe natuurbegraafplaats in Drongen zijn de komende maand twee begrafenissen gepland. Er is plaats voor 700 lichamen of urnen. "We zullen moeten ondervinden hoe snel deze plek volzet geraakt", zegt schepen Heyndrickx nog.

Meest gelezen