Provincie Vlaams-Brabant sluit samenwerkingsakkoord voor beheer Grote Getevallei

De provincie Vlaams-Brabant heeft een overeenkomst getekend met onder meer Natuurpunt en de gemeente Linter om samen De Grote Getevallei te beheren.

De Grote Getevallei is een natuurgebied in Linter waar je bijvoorbeeld de kamsalamander kan zien. De provincie is eigenaar van dat gebied en heeft nu een plan opgesteld waar in staat wie wat gaat doen,  zodanig dat het terrein mooi onderhouden blijft en aantrekkelijk is voor de bezoekers.

"Goede afspraken maken goede vrienden en we hebben een aantal concrete afspraken op papier gezet over wie wat doet. Ook naar de financiering toe", zegt Bart Nevens, gedeputeerde van leefmilieu. "De provincie zal nog instaan om herstellingen te financieren en Natuurpunt zal vooral met de steun vanuit Vlaanderen het beheer doen over het gebied. Regionaal landschap zal zorgen voor het onderhoud van de wandelpaden."

Dit is een groenblauwe ader door onze provincie die als spons dient, en dus ook veel water kan absorberen.

Bart Nevens, gedeputeerde leefmilieu

De Grote Getevallei is belangrijk in tijden van droogte, maar ook bij wateroverlast:  “Voor ons is dit het grootste natuurreservaat van onze provincie en dat willen we klimaatbestendig maken” gaat Nevens verder. “Dit is een groenblauwe ader door onze provincie die als spons dient, en dus ook veel water kan absorberen. Dat is goed in tijden van droogte, maar ook in het kader van wateroverlast. Want het buffervermogen van die Getevallei is toegenomen.”

Meest gelezen