3M belooft 125 miljoen euro te investeren om PFOS-vervuiling in Zwijndrecht aan te pakken

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M gaat de komende drie jaar in totaal 125 miljoen euro investeren om de PFOS-vervuiling rond zijn fabriek in Zwijndrecht aan te pakken. Met dat geld wil het bedrijf onder meer investeren in betere technologieën, waardoor er drastisch minder PFOS geloosd wordt. Ook belooft het bedrijf landbouwers en bioboeren te ondersteunen die getroffen zijn door de maatregelen, waardoor ze minder of geen producten meer kunnen verkopen. 

Sinds de PFOS-vervuiling rond de fabriek van 3M op Linkeroever letterlijk en figuurlijk aan de oppervlakte is gekomen, ligt het Amerikaanse bedrijf in ons land onder vuur. 

In een reactie op de crisis, komt 3M nu met een concreet plan.  De aankondiging hiervan lijkt een antwoord te zijn op Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die tegen 1 oktober "volledige transparantie" van het bedrijf had gevraagd in verband met de lozing en verspreiding van gevaarlijke stoffen zoals PFAS en PFOS. 

Wat belooft 3M concreet?

3M heeft nu naar eigen zeggen een plan klaar om de situatie aan te pakken. Het bedrijf belooft dat het 125 miljoen euro gaat investeren in drie zaken: 

  • Technologieën die PFAS-lozingen drastisch moeten verminderen. Hier gaat het leeuwendeel van het geld naartoe: 115 miljoen euro.
    Het gaat onder meer om een "onmiddellijke optimalisatie" van de bestaande afvalwaterbehandelingstechnologie, de installatie van "innovatieve ionenwisselingstechnologieën" om de PFAS-lozingen met meer dan 90 procent te verminderen tegen maart en investeringen in aanvullende technologieën om tegen 2024 meer dan 99 procent van de PFAS uit het geloosde afvalwater te halen. 
  • Het bepalen van de nodige acties voor "remediëring en sanering" voor PFOS, in een straal van 4 kilometer rond de fabriek. Lees: het opkuisen van de vervuiling. Dat is trouwens opgedragen door de Openbare Afvalmaatschappij OVAM .
  • Steun aan lokale landbouwers en bioboeren die getroffen zijn door de zogenaamde "no regret"-maatregelen, die de verkoop van landbouwproducten beperken. "Het bedrijf zal samenwerken met landbouwassociaties om van de getroffen boeren te horen wat de impact is", klinkt het. 3M zal individuele boeren een voorschot betalen op bedragen die nog moeten worden bepaald in een definitief plan, dat naar verwachting in februari klaar zal zijn. 

Transparantie

3M laat nog weten dat het plan van aanpak deel uitmaakt van enerzijds "bestaande investeringen in de regio voor het beheer van PFAS" en anderzijds "een wereldwijde en eerder aangekondigde investering van ongeveer 1 miljard dollar voor de komende 20 jaar", die ervoor moet zorgen dat het bedrijf tegen 2050 koolstofneutraal wordt, 25 procent minder water verbruikt en zuiverder water loost.

Wat de door Demir geëiste transparantie betreft, laat 3M nog weten dat het 11.000 documenten heeft verzameld die door de Vlaamse overheid werden opgevraagd. "Dit om een op wetenschap gebaseerde dialoog mogelijk te maken en samen te werken aan een toekomst die beantwoordt aan de noden en bezorgdheden van de lokale gemeenschap, het Vlaams Gewest en zijn politieke mandatarissen", klinkt het.

Meest gelezen