James Arthur Photography

Het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met de grondwet, oordeelt Grondwettelijk Hof 

Het verbod dat Vlaanderen en Wallonië hebben ingevoerd op het onverdoofd slachten is niet in strijd met de Grondwet. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld. Het Hof volgt daarmee het eerdere oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie en verwerpt meteen de klachten van verschillende joodse en moslimverenigingen die tegen het decreet naar het Hof waren getrokken omdat ze het verbod strijdig vonden met de vrijheid van religie.

Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2020. Daarin stelt het EU-Hof dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen. 

Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat het verbod "een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen", maar dat die beperking beantwoordt "aan een dwingende maatschappelijke behoefte" en dat ze "evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen". 

Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten "niet zo worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd".

Vlaams minister van Dierenwelzijn Weyts is tevreden

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden. "Enkele jaren geleden werd ik gek verklaard omdat ik komaf wou maken met onverdoofd slachten. Vandaag is het een feit. Ik ben iedereen die ons op die moeilijke weg is blijven steunen ontzettend dankbaar", klinkt het in een eerste reactie. "Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn", aldus Weyts.

Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn

Ben Weyts - Vlaams minister van Dierenwelzijn

Het was minister Weyts die in 2019 het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen invoerde. Volgens Weyts heeft Vlaanderen in dit dossier een voortrekkersrol gespeeld binnen Europa en mag het daar best fier op zijn. "Ik begrijp de gevoeligheden bij sommige religieuze overtuigingen. Maar voor ons ging dit nooit over godsdienst, maar altijd over dierenwelzijn. Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn", besluit Weyts.  

Meest gelezen