foto Peter Hilz (C)

Hoge luchtvervuiling triggert burn-out en depressie

Op dagen met hogere luchtverontreiniging vallen meer mensen uit op het werk door mentale problemen, zoals depressie of burn-out. Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen met de KU Leuven. Mentale problemen ontstaan door verschillende zaken, maar pieken in luchtvervuiling kunnen een trigger zijn.

Voor de studie werd bekeken hoeveel mensen een dokter raadplegen wegens mentale problemen en hoeveel mensen arbeidsongeschikt zijn om die reden. Die gegevens werden samengelegd met gegevens over luchtvervuiling, en voor de onderzoekers was de conclusie duidelijk: bij pieken in luchtvervuiling is het effect meteen merkbaar. "We zien de effecten al binnen de 48 uren na de piek", zegt professor aan de KU Leuven Tim Nawrot. Mensen snellen dan naar de dokter met klachten over onder meer depressie en burn-out.

De kleinste stofdeeltjes komen ook in de hersenen terecht en veroorzaken ontstekingsreacties. Dan kunnen ze bij iemand die al een gevoeligheid heeft de problematiek verder uitlokken

Tim Nawrot, professor KU Leuven

Mentale problemen ontstaan uiteraard niet één op één door luchtvervuiling, maar pieken kunnen dus wel een trigger of de druppel vormen. "Bij mentale aandoeningen zijn er natuurlijk verschillende factoren die een rol spelen, maar we stellen wel heel duidelijk vast dat luchtvervuiling daar één van is", zegt Christian Horemans van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. "Het bevestigt eigenlijk wat meer en meer in de literatuur ter sprake komt. Namelijk dat luchtvervuiling niet enkel een impact kan hebben op onze gezondheid en onze organen, maar ook op ons mentaal welzijn."

Daar is een duidelijke medische verklaring voor. "Die luchtverontreiniging blijft niet enkel in de longen aanwezig", legt professor Tim Nawrot uit. De kleinste stofdeeltjes komen ook elders in het lichaam terecht. Ze kunnen rechtstreeks ook de hersenen bereiken via de geurzenuw. En die veroorzaken dan ontstekingsreacties. Dan kunnen ze bij iemand die al een zeker gevoeligheid heeft de problematiek verder uitlokken."

Dat het effect op mentale problemen door de luchtvervuiling komt, is ook duidelijk te zien aan de seizoenen. "Er zijn vooral hogere cijfers qua mentale probleem in de zomer", zegt Christian Horemans. "Gedeeltelijk omdat de mensen dan meer buitenshuis gaan. Terwijl in de winter de mensen meer binnenblijven. We zien dan ook in de cijfers dat er in de winter minder stijgingen zijn in het aantal consultaties bij de arts, in vergelijking met de zomer."

In België leeft meer dan 80 procent van de bevolking op plaatsen waar de de concentraties van fijnstof hoger zijn dan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens eerdere cijfers geeft bijna een derde van de Belgische werknemers aan dat ze in het voorbije jaar te veel stress hadden.

Meest gelezen