Witters

Slimme camera's gaan sportgedrag van Leuvenaars registreren om te achterhalen welke infrastructuur welkom is

In twee parken in Leuven houden slimme camera's de bewegingen van wandelaars en sporters in de gaten. Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) wil zo achterhalen in welke sportinfrastructuur de stad moet investeren.

Leuven focust naar eigen zeggen op de "groeiende groep ongebonden sporters" (of sporters die buiten clubverband sporten) en dat in de publieke ruimte. De publieke ruimte in Leuven waar de slimme camera's zullen registreren, is in het Park den Bruul en op de Philipssite aan de Leuvense ring. 

De bedoeling is om het project ook naar andere steden uit te breiden. Sport Vlaanderen wil dan al die gegevens gebruiken om campagnes te bedenken om nog meer mensen aan het sporten te krijgen.

Sport Vlaanderen en stad Leuven benadrukken dat ze voor de privacy van iedereen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. De beelden worden op de hardware van de camera's zelf verwerkt, met andere woorden: de beelden staan niet op een centrale server. Enkel algemene statistieken worden bijgehouden, zoals "type sportactiviteit" en "tijdsduur bezoek", en geen persoonsgegevens. 

"Zonder camera's zou het ook kunnen", zegt schepen van Sport Geleyns in "Het Journaal", "maar we meten over een lange periode, dus dat zou heel arbeidsintensief worden":

Videospeler inladen...

Meest gelezen