Radio 2

Recordaantal nieuwe leerkrachten bij Scholengroep Sint-Michiels Roeselare

De Scholengroep Sint-Michiel Roeselare verwelkomt dit schooljaar 98 nieuwe personeelsleden, voor het grootste deel mensen die voor de klas zullen staan.  “We zijn heel blij met die uitzonderlijk grote instroom”, zegt de voorzitter van de scholengroep, "maar wanneer er leerkrachten zullen afhaken, zitten we met een probleem."

De Scholengroep Sint-Michiel Roeselare verwelkomt traditioneel op het Feest van Sint-Michiel de nieuwe personeelsleden. De scholengroep groepeert een 12-tal onderwijsinstellingen in het Roeselaarse met zo’n 7200 leerlingen en 1084 personeelsleden. “De laatste jaren kwamen gemiddeld 50 nieuwe personeelsleden ons team vervoegen, maar nu zijn het er bijna twee keer zoveel”, zegt voorzitterJan-Vincent Lefere. “Dat heeft een aantal redenen. Het aantal scholieren van de scholengroep groeide met 200 jongeren, er is een grote uitstroom van leerkrachten die de pensioenleeftijd hebben bereikt, en een groeiend deel van het lerarenkorps geeft les in verschillende scholen of is overgestapt naar een deeltijdse lesopdracht.”

Vlaams fenomeen

Een kleine rondvraag leert dat het fenomeen zich ook in andere scholengroepen voordoet. “Onze scholengroep bestaat al 20 jaar maar dit hebben we nog niet meegemaakt. Als er in de loop van het jaar leerkrachten afhaken, dan hebben we geen vervangers meer. En ik vrees dat deze toestand niet meteen zal beteren”, aldus Lefere. “We panikeren nog niet, maar de druk op onze personeelsleden die aan de slag blijven, zal wel groeien. Daarom hebben we een driejaarlijkse cyclus in het leven geroepen met mentoren die de nieuwe leerkrachten begeleiden. Zij kunnen steeds bij hen terecht voor steun en advies, onontbeerlijk voor beginnende leraars.”

Onderwijsproject evolueert

De grote uitstroom van ervaren personeelsleden heeft ook gevolgen voor de eigenheid van sommige scholen. “Als een grote groep oudere leerkrachten de school verlaat die jarenlang hun stempel hebben gedrukt op het onderwijsproject en de onderwijscultuur van een school, krijg je een zekere verarming”, weet Lefere. “Dat moet opgevangen worden door de nieuwkomers, maar zoiets kost tijd. Het nijpend tekort aan jonge kandidaten, maakt het er niet gemakkelijker op. Een herziening van de lerarenopleiding moet de kwaliteit van de nieuwkomers opkrikken. Er wordt al een paar jaar over gesproken, hopelijk wordt er snel werk van gemaakt door de overheid.” 

Meest gelezen