AFP or licensors

correcties en aanvullingen in oktober : chocopasta en treinlijnen in Israël

Als er correcties nodig zijn of als het nuttig is om de verslaggeving aanvulling te geven, dan vindt u dat hier terug.

ombudsman
Tim Pauwels
Nieuwsombudsman - klik hier voor meer

Omstreden spoorlijn verbindt geen Israëlische nederzettingen, maar gaat wel over Palestijns gebied

In het artikel over het 11.11.11 rapport rond de betrokkenheid van Europese bedrijven bij projecten die 11.11.11 problematisch vindt voor het vredesproces in de Midden-Oosten, is een correctie doorgevoerd over een nieuwe treinverbinding die Israël aanlegt en waar Europese bedrijven aan meewerken. 

In de oorspronkelijke tekst stond dat die treinverbinding Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever met elkaar zou verbinden. Dat staat ook zo in het rapport van 11.11.11.  Maar die organisatie geeft nu toe dat de beschrijving van de omstreden treinverbinding in het rapport niet correct is.  De spoorweg verbindt geen nederzettingen, maar ze gaat wel degelijk deels over de Westelijke Jordaanoever, waar ze Palestijnse gronden inneemt.  Om die reden blijft de treinverbinding wel degelijk omstreden.

Boerinneke is niet de grootste Belgische producent van chocopasta

Bij de intro van de reportage over de overname van Boerinneke door het Italiaanse Nutkao, in Het journaal laat van maandag 4 oktober, is gezegd dat Boerinneke de grootste producent van chocopasta in België is. Dat was niet correct. Boerinneke is niet de grootste producent van chocopasta in België. Het bedrijf is wel het op een na best verkochte merk in België, na Nutella.

24 transmigranten gered op zee, waaronder 22 mannen en 2 vrouwen

In de verslaggeving over de transmigranten die gered werden voor de kust van Zeebrugge, in Het journaal van 27 oktober, werd door het nieuwsanker gezegd dat er "24 transmigranten werden opgepikt op zee, 2 mannen en 2 vrouwen". Dat klopt uiteraard niet, er zijn wel 24 transmigranten gered maar het gaat om 22 mannen en 2 vrouwen. Het gaat eenvoudigweg om een verspreking.

Deze rubriek kwam tot stand met de medewerking van Moonray Grunewald.

Meest gelezen