Heb jij ook staan aanschuiven op de snelweg? Je bent niet de enige: afgelopen week evenveel files als vóór corona

Er stonden afgelopen week op de Vlaamse snelwegen precies evenveel files als in dezelfde week van september 2019, voor corona dus. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Over het algemeen beschouwd was de hele maand september 2021 zelfs drukker dan dezelfde maand in 2019.

De filedruk in de week van 27 september was even hoog als in dezelfde week in 2019, voor corona. Echter, in de de eerste twee weken van september (week 36 en week 37) lag de filedruk resp. 40 en 27 procent hoger. Je kan dus concluderen dat er afgelopen maand zelfs méér files stonden dan in september 2019. In totaal gaat het om een toename van 22,5 procent.

Evolutie filedruk sinds 1 januari (c) verkeerscentrum

Anderzijds zijn er ook cijfers i.v.m. de verkeersprestatie. Dat is het aantal kilometer dat we met alle voertuigen samen op de snelwegen afleggen. Afgelopen week maalden we met auto's en bestelwagens nog steeds 6 procent minder kilometers af maar vrachtwagens reden wel 5 procent méér kilometers.

VRT NWS dook ook in de cijfers voor héél België. Die komen van Flitsmeister, een dochteronderneming van Be-Mobile. Dit Gentse bedrijf is al sinds 2011 de vaste verkeerspartner van de VRT. Het levert de files en vertragingstijden die je elke dag op MNM, Studio Brussel, Radio 1 en Radio 2 hoort.

Flitsmeister berekende voor elke werkdag in september op welk moment er in België de meeste vertragingen gemeten werden, en dat in minuten. Bijvoorbeeld: 2200 minuten vertraging om 8u30 betekent dat er in alle files van dat moment samengeteld 2200 minuten of méér dan 36 uur vertraging was. Een belangrijk verschil met de cijfers van het verkeerscentrum is de vertragingen niet alleen betrekking hebben op de snelwegen maar ook op stad- en gewestwegen. 

Tel je al de pieken bij elkaar op, dan blijkt dat er in de afgelopen maand globaal ongeveer vijf procent minder vertraging was dan in 2019 (51.307 versus 48.896 minuten). 

Wanneer we focussen op het maximaal aantal kilometer file dat in België in de ochtendspits gemeten wordt, dan zien we een interessante evolutie doorheen de maand september. In de eerste week van september 2021 stond er op werkdagen gemiddeld 145 kilometer file, in 2019 was dat 194. In de tweede en derde week waren de gemiddelden zowat gelijk. 

Maar uit de cijfers vanaf de vierde week (235 kilometer in 2021 en 262 kilometer in 2019) en vooral de vijfde week (gedeeld met oktober, 255 kilometer in 2021 versus 335 kilometer in 2019) blijkt toch dat de ochtendspitsen in 2019 nog feller waren dan deze van 2021.  

Meest gelezen