Dienstenchequegebruikers kunnen tot 5 jaar geschorst worden na geweld ten aanzien van huishoudhulp

Gebruikers van dienstencheques die geweld gebruiken ten opzichte van hun huishoudhulp, zullen voortaan geschorst worden. Ook bij pesterijen of ongewenst seksueel gedrag zullen gebruikers uitgesloten worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist na een voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Een schorsing kan maximaal een jaar duren bij een eerste inbreuk en tot vijf jaar bij herhaling.

De Vlaamse regering nam die beslissing op basis van eerder onderzoek, waaruit blijkt dat één op de drie huishoudhulpen ooit te maken krijgt met seksueel geweld op het werk. Zes op de tien huishoudhulpen gaf in dat onderzoek zelfs aan dat ze met geweld te maken krijgen, variërend van verbaal geweld tot ongewenste aanrakingen en hard fysiek geweld.

Die problematiek wilde Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aanpakken. Daarom deed ze een voorstel om dienstenchequegebruikers die misbruik plegen te laten schorsen. De rest van de Vlaamse regering heeft dat voorstel nu goedgekeurd. "De prijs van een dienstencheque is heel democratisch, maar daar tegenover staat echt wel een noodzakelijk respect ten opzichte van huishoudhulpen", aldus Crevits. "Het afgelopen jaar heb ik verhalen gehoord van huishoudhulpen die geconfronteerd worden met zaken die absoluut niet door de beugel kunnen. Nu willen we dus echt een nieuwe sanctie voorzien."

De prijs van een dienstencheque is heel democratisch, maar daar staat een noodzakelijk respect ten opzichte van huishoudhulpen tegenover

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie (CD&V)

Wie een vorm van geweld gebruikt ten opzichte van een huishoudhulp zal voor maximum een jaar geschorst worden of bij herhaling zelfs tot vijf jaar. Niet alleen hard fysiek geweld, maar ook pesterijen of ongewild seksueel gedrag, kunnen tot een schorsing leiden. Huishoudhulpen die problemen ondervinden met bepaalde klanten, kunnen een klacht indienden bij de inspectie. De Vlaamse en federale inspectiediensten zullen vervolgens op controle komen. Als uit hun onderzoek blijkt dat er inderdaad een inbreuk werd gepleegd, zal een sanctie volgen.

Om de veiligheid van huishoudhulpen te garanderen werd eerder al beslist dat gebruikers van dienstencheques een schorsing kunnen oplopen als ze de coronamaatregelen niet naleven. Die maatregel blijft gelden zolang de civiele noodsituatie in ons land van kracht is. Ook wanneer een gebruiker samen met de dienstencheque-onderneming een inbreuk pleegt of als cheques ingezet worden voor fictieve of niet-toegelaten prestaties, kan vandaag al een schorsing volgen. De mogelijkheden om gebruikers uit te kunnen sluiten, worden nu dus uitgebreid.

Prijs blijft dezelfde

De dienstencheques kwamen ook even in het vizier tijdens de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering. Omdat er veel bespaard moet worden, werd gesuggereerd om de prijs van de cheques of de fiscale aftrekbaarheid ervan aan te passen. Maar de Vlaamse regering besliste uiteindelijk om dat niet te doen.

Minister Crevits is daar blij mee. "De reden is heel eenvoudig", legt ze uit. "We komen uit een coronacrisis en we willen niet dat kwetsbare mensen die gebruik maken van een huishoudhulp nu extra facturen in de bus krijgen. Dit is dus een beslissing van de regering waar ik honderd procent achter sta."

Meest gelezen