Radio 2

Leraar trekt als wandelend reclamebord straten van Gent op om anderstaligen te vinden voor lessen Nederlands

Als je vanmorgen langs het Muinkpark in Gent bent gepasseerd, dan heb je misschien een man opgemerkt met een kleurrijke sjaal en een beschreven vuilniszak als jas. Het gaat om Jan Lootens, een leraar die Nederlands geeft aan mensen zonder papieren, daklozen en vluchtelingen. Hij wil mensen aansporen om Nederlands te leren.

In de Muinkaai in Gent voerde Jan Lootens, getooid met een kleurrijke sjaal en een beschreven vuilniszak als jas, actie om mensen te aan te sporen lessen Nederlands te volgen. Hij is lid van een vzw die zorgt voor mensen zonder papieren, daklozen en vluchtelingen.

Sinds 2021 zijn de regels over taallessen veranderd: Wie niet over geldige verblijfsdocumenten beschikt, mag sinds dan geen taallessen Nederlands meer volgen. Daarom voelde de vzw zich genoodzaakt om gratis lessen aan te bieden. Maar studenten vinden om les aan te geven, dat is een moeilijkere kwestie, zo blijkt.

Doelpubliek moeilijk te bereiken

Sinds vier jaar geeft de vzw zelf lessen Nederlands aan iedereen die het kan gebruiken. De vzw zet zich voornamelijk in om te zorgen voor mensen zonder papieren, daklozen en vluchtelingen, wat het ook moeilijk maakt om hen te bereiken, aldus Lootens. "Onder andere met de hulp van de voedselbank zijn we aan 80 inschrijvingen geraakt voor het nieuwe schooljaar. Van die 80 hebben er maar 20 gereageerd op mijn sms'en. Velen reageren niet omdat ze de taal niet begrijpen; ik heb het in het Nederlands, Frans en Engels geschreven, maar dan nog. Sommigen hebben geen belwaarde en anderen reageren gewoon niet." 

Taal- en cultuurlessen

Vandaar probeert hij ze vandaag op een andere manier op te vissen. Zijn actie heeft succes, zo vertelt hij. "Ik heb al veel mensen kunnen vinden, maar er hebben mij ook al veel mensen aangesproken, die niet bij de 80 ingeschrevenen zaten, maar toch graag wat extra Nederlands willen bijleren." Volgende week gaat hij van start met de lessen in 3 groepen, daar zitten analfabeten bij die net wel of net niet het alfabet kennen, een andere groep kent al enkele woorden en de meer gevorderden kunnen zichzelf al uit de nood helpen.

Lootens vindt het belangrijk dat de achtergrond bij de woorden wordt meegegeven. "Veel van onze woorden en uitdrukkingen hebben een christelijke achtergrond en daarnaast bestaan er nog talloze typische Europese woorden, waar ze in hun land niet eens een equivalent van hebben. We proberen niet enkel woorden aan te leren, maar hen ook de achtergrond ervan bij te brengen."

Meest gelezen