© Lander Loeckx

Na twee jaar werken ligt Het Vinne in Zoutleeuw er wondermooi bij: "De eerste zeldzame vogels zijn al gespot"

De voorbije twee jaar is in het provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw hard gewerkt. Het meer is leeggepompt, schoongemaakt en gevuld. En ook naast het meer zijn knuppelpaden aangelegd en een nieuwe kijkhut gebouwd. Bedoeling van het harde labeur is dat vogels tijdens het broedseizoen opnieuw hun weg vinden naar het Vinne en dat bezoekers terug kunnen genieten van een natuurgebied in al zijn pracht.  

Het is feest dit weekend in provinciedomein Het Vinne. Na twee jaar werken is de natuurparel weer helemaal in zijn pracht hersteld. Het begon allemaal met het leegpompen van het meer. "Het meer werd leeggepompt omdat er heel wat organisch materiaal achtergebleven was op de bodem nadat het een eerste keer werd gevuld", vertelt Liesbet Cox, domeinbeheerder van Het Vinne. "Het verrottingsproces van het organisch materiaal  zorgde ervoor dat er zuurstoftekort was in het water, waardoor de waterkwaliteit achteruit ging en de broedvogels wegbleven."

Het Vinne voor de werken
Het Vinne

Werken Vinnemeer

Om die vogels terug te lokken werd het meer leeggepompt en schoongemaakt. Alle stronken die op de bodem lagen werden weggefreesd. Ook al het takhout en organisch materiaal, dat intussen slib was geworden, werden verwijderd en enkele bestaande onderwaterdijken werden verstevigd. Daardoor het meer nu in compartimenten opgedeeld , wat ervoor zorgt dat het meer bij toekomstige werken niet meer volledig leeggepompt moet worden.

Het Vinne na de werken

Deze zomer zagen we al een aantal zeldzame vogels terug, zoals de geoorde fuut

Liesbet Cox, Het Vinne

Eenmaal de werken voorbij, werd het meer terug gevuld met water. En dat ging door de natte zomer sneller dan verwacht. Het uiteindelijke doel van de herstellingswerken is om terug broedvogels naar het meer te  lokken. "We willen hier opnieuw een roerdomp, woudaap en blauwborst zien", zegt Liesbet Cox. "In de zomer hebben we al enkele zeldzame vogels teruggezien, zoals de geoorde fuut. Het vele werk, brengt dus op." 

Kijkhut

Ook rond het meer werd er hard gewerkt, vertelt Liesbet Cox: "We hebben van de drooglegging gebruikt gemaakt om ook rond het meer wat dingen te herstellen. Zo hebben we nieuwe knuppelpaden aangelegd en is er ook een nieuwe kijkhut gebouwd. De oude kijkhut was aan renovatie toe en lag in het water, wat een storende factor was. We hebben dus een nieuwe kijkhut gebouwd, helemaal in het riet. Daar kan je dan volop genieten van de vogels en het uitzicht op het meer."

Het Vinne

Meest gelezen