Natuur en Bos overlegt met buitenlandse experts over problemen met wolven in Limburg

De komende weken is er uitgebreid overleg gepland over de wolven in Limburg en de schade die ze veroorzaken, zowel met de betrokken burgemeesters als met buitenlandse wolvenexperts. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zegt dat het zoekt naar zinvolle bijkomende maatregelen, na de recente wolvenaanvallen.

Nu eergisteren al voor de derde keer een pony is gedood door een wolf, klinkt de roep naar maatregelen nog luider. PaardenPunt Vlaanderen, de Boerenbond en het gemeentebestuur van Oudsbergen pleiten voor drastische maatregelen, zoals het verplaatsen van wolven of het omheinen van een deel van het wolvengebied. 

We zullen alle vragen en voorstellen in detail bekijken

Dries Gorissen, Agentschap voor Natuur en Bos

"We nemen de bezorgdheden wel degelijk ernstig", zegt directeur Dries Gorissen van ANB. "We hebben heel veel vragen en voorstellen gehoord, we zullen die in detail bekijken. We zullen bekijken welke punten we concreet kunnen gebruiken om ons wolvenbeleid te verbeteren maar ook welke niet haalbaar zijn. We zullen dan heel goed uitleggen waarom ze niet haalbaar zijn of wat er nodig is om bepaalde initiatieven te kunnen nemen."

Op 12 oktober is er een nieuw overleg gepland met de burgemeesters van Peer, Hechtel-Eksel, Oudsbergen, Pelt, Houthalen-Helchteren, Lommel, Bree, Balen, Kinrooi en Beringen. En op 14 en 15 oktober is er ook een overleg met internationale experts. Binnenkort is er ook een demonstratie van wolfwerende omheiningen en een info-avond over de inzet van kuddebegeleidingshonden. Vlaanderen werkt aan een nieuw subsidiereglement zodat ook particuliere eigenaars van paarden en rundvee financiële steun kunnen krijgen voor het wolfproof maken van omheiningen.

Meest gelezen