8 op de 10 senioren die rijgeschiktheidstest aflegden mogen blijven rijden, maar moeten vaak aanpassingen doen aan auto 

82 procent van de 65-plussers die vorig jaar een rijgeschiktheidstest aflegden, kunnen nog veilig deelnemen aan het verkeer. Dat meldt verkeersinstituut Vias. Het is wel zo dat bijna de helft van de personen die slaagden voor de test verplicht worden om iets aan hun voertuig aan te passen. Meestal gaat het om de overschakeling naar een automatische versnelling. 

Vorig jaar zijn er in Brussel en Vlaanderen 1.678 bestuurders ouder dan 65 getest op hun rijgeschiktheid. In 82 procent van de gevallen is gebleken dat ze nog mochten rijden. Vaak kwamen er wel beperkingen op hun rijbewijs of moesten ze verplicht hun auto laten aanpassen. 

De 65-plussers werden getest in het rijgeschiktheidscentrum CARA, een multidisciplinaire afdeling van het verkeersinstituut Vias. Dat centrum onderzoekt of mensen nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen op basis van medische, neuropsychologische en rijpraktische criteria. Die onderzoeken gebeuren enkel bij personen van wie er twijfel is over de rijgeschiktheid.

Van de 1.678 geteste bestuurders kreeg slechts 18 procent te horen dat ze niet meer veilig konden deelnemen aan het verkeer. Van al diegenen die wel geschikt verklaard werden, kreeg 45 procent een aanpassing aan het voertuig opgelegd. In de meeste gevallen gaat het om de verplichting om te rijden met een voertuig met een automatische versnellingsbak. Dat was zo voor 605 bestuurders het geval. Andere minder vaak voorkomende aanpassingen zijn het veranderen van de bediening van de gas en de rem. Dat kan door zowel pedalen van plaats te wisselen als door een bediening aan het stuur.

Alle 65-plussers testen?

Vaak wordt de vraag gesteld of je vanaf een bepaalde leeftijd best alle senioren screent op hun rijgeschiktheid. Vias is daar geen voorstander van. Een verplichte screening is volgens Vias zeer kostelijk en levert geen bewezen voordeel voor de verkeersveiligheid op.

Het beste systeem is een getrapt systeem dat momenteel in ons land gebruikt wordt. "Mensen die twijfels hebben over hun rijgeschiktheid kunnen in eerste instantie terecht bij een online zelftest op www.senior-test.be. Als daaruit blijkt dat ze tot de risicogroep behoren, nemen ze best contact met hun arts of specialist. Die kunnen bij gegronde twijfel altijd doorverwijzen naar de onderzoeken van het CARA", luidt het.

Meest gelezen