James Arthur Photography

Vlaamse vaccinatiecentra blijven nog zeker tot eind dit jaar open

De Vlaamse regering heeft beslist dat de vaccinatiecentra nog zeker tot eind dit jaar open zullen blijven. Dat is onder andere nodig om alle 65-plussers van een derde prik te kunnen voorzien. Al zullen niet alle vaccinatiecentra open kunnen blijven. Enkele centra zullen gesloten worden omdat ze niet langer nodig zijn en sommige zullen om praktische redenen van locatie veranderen. Het is aan de gemeenten zelf om te beslissen welke vaccinatiecentra precies open zullen blijven.

Aanvankelijk zouden de vaccinatiecentra open blijven tot 15 oktober, maar de Vlaamse regering besliste vandaag om die termijn te verlengen. Vorige week werd beslist om alle 65-jarigen in ons land een derde prik aan te bieden en dat wil zeggen dat er de komende maanden nog 1,4 miljoen mensen een extra dosis zullen krijgen. Het langer open houden van de vaccinatiecentra was dus nodig om dat mogelijk te maken. 

"Nu het advies van de Hoge Gezondheidsraad aantoont dat +65-jarigen belang hebben bij een extra prik, moeten we daar ook op inzetten", zegt Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V). "De voorbije maanden hebben aangetoond dat onze vaccinatiecentra zeer goed zijn in de organisatie van vaccinatie van grote aantallen. Daarom willen we nu opnieuw beroep doen op hen." Ook nieuwe 12-jarigen moeten nog gevaccineerd worden en er blijven ook prikken beschikbaar voor niet-gevaccineerde studenten en werknemers én twijfelaars die alsnog overtuigd worden.

"Ik begrijp dat er gepuzzeld moet worden om dit mogelijk te maken, maar het is de enige mogelijkheid om mensen te vaccineren met een derde prik", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Sommige centra sluiten de deuren wél

Al zullen niet alle vaccinatiecentra open blijven. Op korte termijn is het namelijk niet haalbaar om eenzelfde capaciteit te voorzien als voor de basisvaccinatiecampagne van de afgelopen maanden. "Er zullen enkele vaccinatiecentra gesloten worden omdat het niet nodig om ze langer open te houden", zegt Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open VLD). "Sommige zullen ook verhuizen van locatie omwille van praktische redenen. Denk bijvoorbeeld aan een sporthal of concertzaal, waar opnieuw activiteiten gepland worden."

Samen met de lokale besturen en de eerstelijnszones zullen we dit tot een goed einde brengen zodat we de meest kwetsbaren kunnen beschermen

Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open VLD)

De Vlaamse regering wil minstens één vaccinatiecentrum per eerstelijnszone open houden. Zo'n eerstelijnszone bestaat uit verschillende gemeenten. In Vlaanderen zijn er 60 van zulke zones en op dit moment zijn er 94 vaccinatiecentra. Dat aantal zal dus kleiner worden.

Welke vaccinatiecentra precies open zullen blijven, is nog niet bekend. Het is aan de gemeenten zelf om daar een beslissing over te vellen. Minister Somers heeft er alvast vertrouwen in dat het goedkomt: "Samen met de lokale besturen en de eerstelijnszones zullen we dit tot een goed einde brengen, zodat we de meest kwetsbaren kunnen beschermen met een derde prik." 

Budget van meer dan 58 miljoen

Voorlopig wordt financiering en ondersteuning gegarandeerd tot eind 2021. Op korte termijn zal geëvalueerd worden of die termijn voldoende is om alle extra prikken te zetten. Als dat niet het geval is, kunnen de vaccinatiecentra eventueel nog een verlenging krijgen.

Om de verlening tot eind dit jaar alvast mogelijk te maken, voorziet de Vlaamse regering een budget van 36,6 miljoen euro voor medische ondersteuning, onder andere voor de organisatie van de vaccinatiecentra. Daarnaast wordt nog eens 22 miljoen euro voorzien voor het logistieke luik, namelijk voor de infrastructuur en de uitbating van de centra. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het huren van een gebouw of de bewaking van een centrum.

Pas volgende week krijgen we informatie over hoe alles in zijn werk moet gaan. Dat vind ik een groot gebrek aan respect voor iedereen die zich inzet in vaccinatiecentra

Filip Strobbe, vaccinatiecentrum Brugge

"We moeten opletten dat de vrijwilligers niet de indruk krijgen dat ze gebruikt worden als goedkope arbeidskracht", zegt Filip Strobbe, een verantwoordelijke van een vaccinatiecentrum:

Videospeler inladen...

Maar hoe dan ook zorgt deze beslissing dat er heel wat extra werk bij de vaccinatiecentra terechtkomt. En dat leidt tot bezorgdheid, bijvoorbeeld bij Filip Strobbe van het vaccinatiecentrum in Brugge: "Er komen allerlei uitdagingen bij. Zo moet er nieuw personeel gezocht worden. Dus het is weer heel snel schakelen", aldus Strobbe. "Wij hebben een flashback naar januari van dit jaar, toen we op veertien dagen tijd een vaccinatiecentrum moesten opzetten. Het zal nu natuurlijk ook wel weer lukken, maar het is jammer dat het zo op het laatste moment moet gebeuren. Pas volgende week maandag krijgen wij eerste gegevens over hoe alles in zijn werk zal moeten gaan. Dat vind ik een groot gebrek aan respect voor iedereen die zich inzet in de vaccinatiecentra."

"Ik heb veel begrip voor vaccinatiecentra die erop wijzen dat er werk bij komt", benadrukt minister Beke. "Maar wij werken op basis van de adviezen die we krijgen van de Hoge Gezondheidsraad. Vorige week kregen we het advies om toch de verbreden naar de 65-plussers. Ik denk dus dat het belangrijk is om hen een extra laag van bescherming te geven en ik denk dat iedereen daar zijn uiterste best voor gaat doen."

Meest gelezen