Schetsen ©Cafasso

De nieuwe gevangenis van Haren in cijfers: 15 hectare groot, 1,2 km muur en plaats voor 1.190 gedetineerden

In september volgend jaar zullen de eerste gedetineerden inhuizen in de nieuwe gevangenis in de Brusselse gemeente Haren. Er is plaats voor 1.190 gedetineerden en het hele complex is 15 hectare groot. Het totale kostenplaatje voor de bouw van de nieuwe gevangenis bedraagt 382 miljoen euro.  Dat werd vanmiddag allemaal toegelicht tijdens een werfbezoek.

Op dit moment is het gevangeniscomplex in Haren nog volop in aanbouw. De werken zijn in het najaar van 2018 gestart en duren tot midden volgend jaar. In september verhuizen de eerste gedetineerden naar het nieuwe complex. De nieuwe gevangenis moet de verouderde gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael vervangen.  

"Het model van een gevangenisdorp is het model van de toekomst", legt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne uit in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Gevangenisdorp

Het gevangenisdorp heeft meerdere verblijfsentiteiten. Het gaat om 1 arresthuis voor mannen, 1 strafhuis voor mannen, 1 gesloten instelling voor vrouwen, 1 open instelling voor vrouwen, 1 observatie-instelling, 1 psychiatrische afdeling en medisch centrum en werkateliers. 

“Een gevangenisdorp, dat niet alleen een nieuwe kijk op detentie zal promoten, met nieuwe functies zoals die van veiligheidsassistent en dententiebegeleider, maar dat ook menselijker is en volledig gericht is op de responsabilisering en re-integratie van gedetineerden”, dat zegt Justitieminister Van Quickenborne.  

Schetsen ©Cafasso

Centraal bevindt zich het zogenaamde ‘stadhuis’ met gemeenschappelijke functies zoals het onthaal- en bezoekcomplex, de sporthal, de front office en de strafuitvoeringsrechtbank. Er is ook een perimetermuur gebouwd van 1,2 kilometer. 

Leefeenheden van 30 gedetineerden

In totaal is er in Haren plaats voor 1.190 gedetineerden. Per dertig ongeveer verblijven ze in zogeheten leefeenheden. “Die zal de leefbaarheid ten goede komen, zowel voor de gedetineerden als voor de personeelsleden”, aldus minister Van Quickenborne. 

Duurzaam bouwen

“Het is een gevangenis die naar de toekomst kijkt met respect voor het milieu”, verklaart de Justitieminister. Via een ondergronds systeem van buizen kan in de zomer het teveel aan warmte opgeslagen worden in de bodem en kunnen de gebouwen gekoeld worden. In de winter kan de opgeslagen warmte terug onttrokken worden om de gebouwen te verwarmen. De warmteverdeling naar de verschillende gebouwen in het gevangenisdorp gebeurt via een warmtenetwerk. Op het dak van een gebouw worden ca. 140 zonnepanelen geplaatst. 

1 miljard euro

Het gaat om een publiek-private samenwerking waarbij de privé-eigenaar consortium Cafasso, met bouwbedrijf Denys als voornaamste partner, instaat voor de bouwkost (382 miljoen euro), het bouwrisico en de financiering van het project. Het stelt het gebouw gedurende 25 jaar ter beschikking aan de federale staat die hiervoor jaarlijks een vergoeding van 40 miljoen euro betaalt. Na 25 jaar staat dat totaal dan op ruim een miljard euro. Op het einde van het contract neemt de federale staat de gevangenis over. 

Heel wat protest

Het bleek lang niet evident om in Brussel een locatie te vinden voor de inplanting van de nieuwe gevangenis. De plannen stuitten dan ook op heel wat kritiek en protest van onder meer buurtbewoners en activisten. Al sinds de start van de werken zijn er protesten tegen de bouw.  De activisten zouden liever een park op de site zien dan een grote gevangenis.

Meest gelezen