Pexels-Ann Shvets

UZ in Gent zoekt 2.200 personen voor groot onderzoek naar geweld tegen LGBTQI+-personen

Het universitair ziekenhuis in Gent is een grootschalig onderzoek gestart naar ervaringen met geweld van LGBTQI+-personen op vraag van Vlaanderen. Het onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in de problematiek, om slachtoffers te motiveren vaker aangifte te doen van dergelijke feiten en om hen beter te ondersteunen.

Het onderzoek heeft als titel "Genoeg-Enough-Assez" gekregen en het spitst zich toe op personen binnen de LGTBQ+-gemeenschap vanaf 15 jaar. Bij eerdere onderzoeken van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid kwamen al hoge cijfers naar boven van holebi's en transgender personen die in contact waren gekomen met een vorm van geweld. Het huidige onderzoek wil de ervaringen van mensen buiten deze twee groepen ook belichten.

Het wordt een groot en breed onderzoek. Met de resultaten hopen de onderzoekers te weten te komen met welk geweld mensen te maken krijgen en of bestaande voorzieningen en diensten hen genoeg kunnen opvangen en opvolgen, en welke ervaring de slachtoffers met die opvang hebben.

Fysiek, mentaal en verbaal geweld

Een van de onderzoekers is Aïsa Burgwal. Ze legt uit wat verstaan wordt onder geweld ten opzichte van personen binnen de LGBTQI+-gemeenschap. "We zien dat heel ruim. Het gaat om alle ervaringen die iemand meemaakt tegen zijn, haar of hun persoon of wil. Het gaat niet alleen om fysiek geweld, maar zeker ook om mentaal en verbaal geweld."

Het gaat om uitgelachen, uitgescholden of bedreigd worden: zowel online als offline
Onderzoeker UZ Gent Aïsa Burgwal

"Ook uitgescholden, uitgelachen of bedreigd worden, zowel online als offline, komen aan bod. We polsen ook naar seksueel en materieel geweld", legt Burgwal uit. "Soms worden zaken gestolen of vernield." De onderzoekers polsen naar ervaringen van de laatste jaren. "We willen weten of mensen sneller melding durven maken en hoe ze dan behandeld zijn. We willen ook weten wat de invloed is op hun mentaal welzijn."

Durven slachtoffers naar de politie stappen? "Als dat niet zo is, willen we weten waarom. Ook van andere instanties, zoals meldpunten, willen we het weten. Soms zeggen slachtoffers het enkel tegen vrienden en/of familie."

Getuige Wim Raes

Wim Raes, voorzitter van holebi­vereniging vzw Tiszo uit Sint-Niklaas, is in het voorjaar geconfronteerd met geweld: "Ik ben op 1 dag tijd twee keer het slachtoffer geworden van fysiek en ook van verbaal geweld. 1 keer ben ik belaagd terwijl ik aan het fietsen was, en 1 keer live tijdens een interview."

Na die ervaring is hij wel goed opgevangen, zegt hij: "Samen met Çavaria hebben we er enorm aan gewerkt zodat politiediensten betere bevoegdheden hebben om hier tegen op te treden. Toen ik de melding deed bij de politie is er heel sereen en professioneel op gereageerd."

Verbaal geweld lijkt toe te nemen, mensen worden mondiger

Wim Raes, slachtoffer en voorzitter Tiszo

Zelf heeft hij wel het gevoel dat het geweld niet afneemt, zeker op verbaal vlak: "Ik heb de indruk dat dat zelfs toeneemt. Er worden snel bepaalde zaken in de mond genomen en mensen zijn ook mondiger."

Moeilijke materie

Raes juicht het onderzoek toe: "Er moet een beeld komen van wat de huidige situatie is zodat de hulp kan aangepast worden." Het UZ zoekt meer dan 2.000 personen die aan het onderzoek willen meewerken. Dat wordt geen gemakkelijke opgave, zegt Raes: "Het is sowieso al moeilijk om over deze materie te praten. Ik denk dat er heel veel slachtoffers bestaan van gaybashing (homopesten, homohaat) die zelf nog niet uit de kast zijn en hier niet over durven praten."

Er zijn heel veel personen die nog niet uit de kast zijn en hier niet over durven praten

Wim Raes, slachtoffer en voorzitter Cavaria

Raes geeft regelmatig vormingslessen over de problematiek. "We beginnen altijd met een krijtbord vol scheldwoorden. Dan beseffen de leerlingen vaak dat ze iets fout doen. Ze geven dat ook toe en begrijpen dan pas dat het voor een meisje of jongen, die nog in een twijfelperiode zit, heel kwetsend kan zijn."

De lessen helpen meer dan een brochure afgeven: "Als ze iemand voor de klas zien staan die openlijk uitkomt voor de geaardheid, helpt hen dat om de problemen hierrond beter te beseffen."

Vragenlijst en interviews

"Het onderzoek bestaat enerzijds uit een vragenlijst. Anderzijds kunnen mensen contactgegevens nalaten voor interviews en focusgroepen", zegt onderzoekster Aïsa Burgwal. Het UZ zoekt ongeveer 2.200 personen die willen deelnemen. "Er zijn verschillende organisaties zoals Tele-Onthaal, het Centrum voor Seksueel Geweld, het Transgender Infopunt en de Lumi die klaarstaan om mensen op te vangen na het invullen van de lijst. Zeker als het gaat over geweld omdat het soms moeilijk is om er over te praten."

We zoeken ook mensen die we kunnen interviewen, praten over geweld is niet makkelijk

Onderzoeker UZ Gent Aïsa Burgwal

Het onderzoek is anoniem en gebeurt in opdracht van de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van de Vlaamse regering. Tegen april moeten alle vragenlijsten ingevuld en alle interviews afgerond zijn. Eind 2022 willen de onderzoekers met een rapport naar buiten komen. Met die resultaten hopen zij de regering duidelijk te maken dat er dingen moeten veranderen. "We willen dit om de 5 jaar jaar herhalen om de evolutie over deze problematiek te kunnen volgen", zegt Burgwal nog.

Meest gelezen