David rozing

40.000 extra jobs in 10 jaar tijd: technologiesector wil 16 nieuwe jobs per dag creëren 

De technologiesector wil in 10 jaar tijd, van begin 2021 tot eind 2030, in totaal 40.000 extra jobs creëren. Dit komt neer op 16 nieuwe jobs elke werkdag. Technologiefederatie Agoria deelde dit mee naar aanleiding van haar halfjaarlijkse stand-van-zaken.

De technologiefederatie wil ervoor zorgen dat tegen 2030 minstens 8 op de 10 personen tussen 20 en 64 jaar een job hebben. Agoria wil op deze manier de hand reiken aan de verschillende regeringen in ons land, op één week van de jaarlijkse beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open VLD). 

Bart Steukers, CEO van Agoria, zegt dat ze nog meer jobs en groei wilden creëren. "Er staat jammer genoeg een enorme rem op ons activiteitsniveau door de bevoorradingsproblemen en het recordaantal vacatures", zegt hij. Momenteel telt Agoria nog 15.860 openstaande jobs die ze maar niet ingevuld krijgen. "Dit komt ondere andere doordat 1 op 4 van de personen die perfect kan werken, gewoon niet op zoek is naar werk", verklaart Steukers. 

Competenties

Zelf wil Agoria haar bedrijven bijstaan bij het invullen van de vele vacatures door onder andere meer permanente vorming binnen bedrijven te stimuleren. Ze wil hen ook de "digital skills indicator" laten gebruiken om in te schatten wat de digitale competenties van werknemers zijn. Volgens Steukers gebeurt het aantrekken van nieuwe werkkrachten vooral door mensen in contact te brengen met de technologiebedrijven en door buitenlands talent aan te trekken. "We weten dat talent op zijn beurt ander talent aantrekt", klinkt het bij de CEO.

Talent trekt op zijn beurt ander talent aan

 

Agoria kijkt echter ook naar de overheid om een bijdrage te leveren, aangezien de nieuwe jobs ook voor de overheidsfinanciën een goede zaak zouden zijn. Volgens Steukers is er, naast vermindering van overheidsuitgaven en de eventuele verhoging van belastingen, een 'derde weg' om de oplopende openbare schuld in te perken. 

"Elke procent verbetering van de werkloosheidsgraad levert 2 miljard euro op", zegt Steukers. "Een duurzame arbeidsproductiviteit door versnelde realisatie van nieuwe technologiëen, zoals het mobiel internet 5G en nieuwe vormen van werken, verdient echter ook meer aandacht. Dat is absoluut nodig om deze nieuwe banen waardevol in te vullen."

Meest gelezen