Alle zorgberoepen moeten tarieven verplicht gaan afficheren: zowel in wachtzaal als op website

Gedaan met onverwacht hoge facturen bij bijvoorbeeld de tandarts of de kinesist. Want in de loop van volgend jaar moeten alle zorgberoepen verplicht de prijzen van hun behandelingen uithangen in hun praktijk. Ook op hun website moeten ze duidelijk maken hoeveel welke behandeling precies kost. Het wetsvoorstel van Gitta Vanpeborgh (Vooruit) is vanmiddag in de Kamercommissie Gezondheid goedgekeurd. 

Hoeveel zal ik precies moeten betalen om mijn wijsheidstanden te laten trekken bij de tandarts? En hoe hoog zal de behandeling voor mijn hernia bij de kinesist oplopen? Wel, in de loop van volgend jaar kan je die exacte bedragen nog voor je bezoek al te weten komen. Want vanaf dan zijn alle zorgberoepen verplicht om zowel op hun website, als in hun praktijk duidelijk te afficheren hoeveel welke behandeling precies zal kosten.  

Duidelijk en leesbaar

Vooruit-Kamerlid Gitta Vanpeborgh pleit al jaren voor zo’n verplichte affichering bij zorgverleners. Vanmiddag is haar wetsvoorstel in de Kamercommissie Gezondheid goedgekeurd. “De affiches moeten vooral heel duidelijk en leesbaar informatie geven aan de mensen zodanig dat ze heel goed weten waar ze aan toe zijn. En dat ze niet afgeschrikt worden omdat ze niet weten wat het kost. En anderzijds: dat ze nadien ook niet voor  verrassingen komen te staan over de kostprijs”, zo vertelt Vanpeborgh.  

Het is nu aan het Riziv om per sector een affichemodel uit te werken.  "Zo geven we de beroepsgroepen de kans om betrokken te worden bij de totstandkoming van die affiches”, gaat Vanpeborgh verder. Volgens haar moet het mogelijk zijn om die affiches binnen het jaar te ontwerpen en in de praktijk te brengen.  

Conventiestatus

Naast de tarieven moeten alle zorgverleners in de toekomst ook duidelijk afficheren of ze al dan niet geconventioneerd zijn. "Ik krijg regelmatig mails van mensen die geopereerd zijn en compleet versteld staan van de factuur. Ze ontdekken dan pas dat de verzekeringen of de mutualiteiten maar voor een klein deel tussenkomen in de kosten omdat de zorgverlener niet-geconventioneerd is. En dat willen we te allen tijde vermijden.” Wie niet-geconventioneerd heeft de vrijheid om supplementen aan te rekenen, bovenop de vastgelegde tarieven.  

Geen affiche? Boete!

“Deze wet is een belangrijke stap vooruit”, zo gaat Vanpeborgh verder. “Die affichering maakt ook de controle mogelijk. Blijkt dat er geen affiches hangen, krijgen de zorgverstrekkers een administratieve boete”, aldus Vanpeborgh.   

Het wetsvoorstel is vanmiddag goedgekeurd in de Kamercommissie Gezondheid. Over twee weken wordt de wet gestemd in de plenaire zitting. 

Meest gelezen