"Krullen" op hoogspanningslijn Kinrooi-Maaseik moeten vermijden dat vogels tegen de lijn vliegen

Netbeheerder Elia brengt vanaf vandaag speciale merktekens aan op de hoogspanningslijn Kinrooi-Maaseik. Op die manier moet de hoogspanningslijn beter zichtbaar worden voor vogels en moet voorkomen worden dat ze tegen de lijnen vliegen en zich verwonden of sterven. 

"Deze hoogspanningslijn staat eigenlijk dwars op de Maas", zegt Pieter Verlaak van Elia. "En de Maas wordt gebruikt door trekvogels om zich van het Noorden naar het Zuiden te verplaatsen. Maar we merken dat bepaalde vogels de hoogspanningslijnen niet goed zien. Daarom gaan we op deze hoogspanningslijn krullen hangen die er voor zorgt dat de lijn beter zichtbaar wordt."

Van de 5.600 kilometer hoogspanningslijnen in ons land ligt 325 kilometer in zones waar er veel vogels zijn of voorbijtrekken, en waar dus ook veel slachtoffers vallen, onder meer meeuwen en meerkoeten. Maar uit proeven die in West-Vlaanderen gedaan zijn, blijkt dat het aanbrengen van die vogelkrullen voldoende is om het aantal vogelslachtoffers drastisch te verminderen. En daarom wordt de techniek nu ook op andere plaatsen toegepast zoals bijvoorbeeld in Maaseik. 

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal".

Videospeler inladen...

Meest gelezen